Logistieke volatiliteit: Een kans voor de mensen op de werkvloer?

 

Logistieke volatiliteit (bewegelijkheid, onvoorspelbaarheid, dynamiek) vraagt om nieuwe logistieke oplossingen. Wat betekent dat voor de werknemers; de vaak lager opgeleide mensen die het echte logistieke werk doen?

Velen zien het als een bedreiging. Immers gezien een hoog volatiele, onzekere toekomst wil een werkgever het personeel flexibel houden. En dat betekent een vermindering van vast contracten en dus minder bestaanszekerheid voor de werknemers, die toch al vaak zitten in de hoek waar de klappen vallen.

Ik zie het als kans. Immers volatiliteit vraagt om een andere manier van werken, ook in de logistiek. Om de voortdurende verandering het hoofd te bieden hebben we een organisatiecultuur nodig waarin mensen op elkaar kunnen vertrouwen een waar eenieder meedenkt over manieren om het nog beter te doen. Kortom we hebben sociale innovatie nodig. En dan komen de mensen op de werkvloer weer centraal te staan.

In plaats van te mopperen over de toegenomen flexibilisatie zouden werknemers (en de vakbonden voorop) moeten aandringen op sociale innovatie. Dat is goed voor hen en goed voor de logistieke organisaties.

Of zie ik dit veel te veel door de spreekwoordelijke roze bril?

 

Discussieer mee op Logistiek Link. En discussieer mee op het vLm jaarcongres op 18 november waar "Logistieke volatiliteit: Bedreiging of kans?" het centrale thema is.