Logistiek Park Moerdijk moet er hoe dan ook komen

Het wil maar niet vlotten rondom het besluit of het Logistiek Park Moerdijk (LPM) in West-Brabant er wel of niet moet komen. Een second opinion in opdracht van de provincie Noord-Brabant liet onlangs geen spaan heel van de plannen voor het LPM. Aan de andere kant is dit logistieke bedrijvenpark noodzakelijk om de economische groei te faciliteren van logistieke hotspot West-Brabant.