ERP gebruiksvriendelijkheid

Er gaat terecht veel aandacht uit naar ERP functionaliteiten, maar waar de meestal (zeer intelligente) ontwerpers de bal misslaan, is volgens mij de gebruiksvriendelijkheid en -logica. Hierdoor worden vele functionaliteiten onderbenut of zelfs foutief gebruikt. Zaken die in wezen eenvoudig zijn, worden complex door de wirwar van de talrijke (onduidelijke) keuzemogelijkheden. Hier ligt nog toekomst …KISS …Poka Yoke