Er wordt te weinig bestaand logistiek vastgoed gerevitaliseerd

Bij logistiek gaat het vooral om locatie. Het gebouw wordt veelal gezien als vervangbaar productiemiddel gekoppeld aan een specifiek contract. Als gevolg hiervan is de levensloop van het gebouw vrijwel direct direct gekoppeld aan de duur van de overeenkomst. Bij het einde van de overeenkomst wordt het gebouw "gedumpt" en er wordt uitgezien naar een nieuw gebouw voor een nieuwe opdracht. Zelden worden bestaande logistieke centra op goede locaties aangepast maar wordt gekeken naar een nieuw stuk grond voor een nieuw gebouw. Zonde van het geld en zeker niet van deze tijd. Tussentijds investeren en aanpassen aan de nieuwste ontwikkelingen creëert duurzaam vastgoed op sterke locaties en in de meeste gevallen nog voordeliger ook.