Dank je Michel voor deze aftrap, natuurlijk willen we er allemaal meer over weten!

LeiderschapsDNA heeft de afgelopen 5 jaren een visie m.b.t. leiderschap in de Supply Chain & Logistiek ontwikkeld. Wij ontdekten dat er een spanning zit tussen de doorgaans analytisch sterke en procesmatig georiënteerde Supply Chain & Logistiek manager en de diverse omgevingen (contexten en situaties), waar een diversiteit aan belanghebbenden zoals: klanten, leveranciers, overheden, managementteams, leidinggevenden en de (vaak vele) medewerkers, een rol spelen.

Hierbij is het van belang dat de manager die in de contexten Supply Chain & Logistiek werkt om kan gaan met deze contexten en situaties en hierin ‘de goede dingen’ kan doen. Hiervoor is het nodig om meer inzicht te krijgen in leiderschapsgedragingen en de toepassing daarvan in de logistiek. Daarom is in samenwerking met de Vrije Universiteit een onderzoek uitgevoerd. Dit met als doel te onderzoeken welke situaties/contexten en leiderschapsgedragingen een invloed hebben op de performance, binnen de logistieke sector. De onderzoeksvraag die daarbij centraal stond, is: “Wat is de relatie tussen situatie/context en leiderschap op de performance, binnen de  logistieke industrie?”. 

Uit eerder gepubliceerde studies blijkt dat leiderschap geregeld overeenkomsten laat zien tussen verschillende industrieën, zoals: gezondheidszorg, defensie, enz. (Khanjani & Guldemond, 2011). In deze voorgaande studies is dit echter nog niet vergeleken met de Nederlandse logistieke industrie, voornamelijk doordat studies naar leiderschap in de logistiek niet gericht waren op de hele industrie, maar op specifieke Supply Chains of bedrijven. Dit boek richt zich daarom op de hele logistieke industrie, hierdoor kunnen de uitkomsten vergeleken worden met die van andere industrieën.

Het onderzoek is daarnaast uitgebreid met het ontwikkelen van een management tool, welke is gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek. De management tool heeft als doel een beeld te geven welke leiderschapsgedragingen managers en leiders werkzaam in de Supply Chain & Logistiek verder moeten ontwikkelen of verbeteren om de performance te verhogen binnen een specifieke situatie, dan wel context. Een (sociale) context wordt gezien als een omgeving waarin iemand woont, leeft of werkt met een wat meer permanent karakter (gezin, school, vereniging, kerk, industrie, bedrijf). Een situatie  wordt gezien  als een gebeurtenis dan wel periode binnen de context met een wat meer tijdelijk karakter.

U kunt dit boek à €39,95 bestellen via de tab 'Bestellen' op onze website (of via de link naar Managementboek.nl). Ook is het verkrijgbaar in E-reader format voor slechts € 9.95.