nieuws

Stemming EU-mobiliteitspakket zet transportsector op scherp

carrière & mensen 1879

Het is morgen D-Day voor de Europese transportsector want dan stemt de transportcommissie van het Europees Parlement definitief over de Mobility Package, een omvangrijk pakket maatregelen voor de Europese transportsector. TLN en de vakbonden zijn kritisch in hun oordeel en stellen onder andere dat deze commissie onvoldoende gehoor geeft aan eerdere tegenvoorstellen van de Europese transportministers.

Stemming EU-mobiliteitspakket zet transportsector op scherp

TLN stelt in zijn reactie dat het Mobility Package zowel goede als slechte delen bevat. “Het zou niet als één pakket, maar als losse wetten behandeld moeten worden. Deze voorstellen kun je niet over één kam scheren”, zegt TLN-directeur Jan Boeve.

‘Maatregelenpakket is te breed’

Volgens Boeve is het heel vreemd om de maatregelen voor de Europese transportsector in dit omvangrijke pakket allemaal weg te stemmen of te ondersteunen. “Het gaat over zoveel verschillende onderwerpen van verdere liberalisering van de sector tot het al of niet doorbrengen van de lange rustperiode in de cabine van de vrachtauto. Stuk voor stuk belangrijke onderwerpen, die de EU afzonderlijk moet beoordelen. De Europese Unie discussieert nu al zo lang over dit pakket, dat laat ook zien dat het ondoenlijk is eruit te komen op deze manier.”

TLN en bonden steunen aantal maatregelen

Vorig jaar mei riepen de vakbonden FNV en CNV en TLN met een petitie de Tweede Kamer op te strijden voor het behoud van enkele huidige Europese wetten. TLN en de bonden zijn het over een aantal maatregelen uit het Mobility Package helemaal eens en over een aantal helemaal niet.
Vakbond FNV, die vanmiddag samen met vrachtwagenchauffeurs bij Hazeldonk-Oost actie gaat voeren tegen de voorgestelde maatregelen, stelt dat de transportcommissie van het Europese Parlement voor de zomer nieuwe regelgeving presenteerde voor de transportsector (Mobility Package, red.) die ‘desastreus zijn voor nationale en internationale chauffeurs, maar ook voor Nederlandse bedrijven’.

Nieuwe voorstellen Transportraad

Ook het Europees Parlement vond dit en een meerderheid stemde kort daarop tegen de voorstellen van de parlementscommissie, waarin onder andere CDA-Europarlementariër Wim van de Camp zitting heeft. De Transportraad, bestaande uit de transportministers van de Europese landen, deed daarop begin december nieuwe voorstellen, waar zowel de bonden als TLN mee konden leven.

‘Nekslag voor Europese transportsector’

De transportcommissie op haar beurt kwam – mede op aandringen van Oost-Europese lidstaten – met nieuwe tegenvoorstellen. Deze voorstellen van de transportcommissie zijn volgens FNV bestuurder Willem Dijkhuizen desastreus en onacceptabel. “Ze zorgen voor verdere liberalisering van de transportsector. Dit heeft enorme gevolgen voor arbeidsvoorwaarden, werkgelegenheid van chauffeurs, de concurrentiepositie van bedrijven en veiligheid op de weg. De voorstellen die deze commissie wil doorvoeren zijn de nekslag voor het Europese transport en gaan in tegen die van de Transportraad, waar zowel TLN als wij best wel tevreden over waren”, zegt Dijkhuizen.

Laatste kans voor EP-verkiezingen

De transportcommissie van het Europees Parlement stemt morgen over de Mobility Package. Als een meerderheid voor stemt, zal het Europees Parlement (EP) een week later – zonder debat – ook het maatregelenpakket definitief overnemen. Mocht de commissie er niet uitkomen – met andere woorden als er geen meerderheid voor is – dan is nieuwe regelgeving voor de Europese transportsector voor de komende jaren van de baan. Het is ook de laatste mogelijkheid om nog tot een besluit te komen voor de Europese Verkiezingen in mei dit jaar, zo niet dan moet de nieuwe Europese Commissie gaan werken aan een nieuw voorstel. Dijkhuizen: “Wij zullen niet rouwig zijn als er geen meerderheid is voor deze maatregelen want dat biedt de mogelijkheid om de Nederlandse regels in stand te houden. Daar zijn we beter mee af dan dat we worden opgezadeld met deze verslechteringen.”

Reageer op dit artikel