nieuws

Arbeidsmarkt vooral overspannen door ‘opslingereffect’

carrière & mensen 2486

Ook voor logistiek professionals was de arbeidsmarkt over heel 2018 ‘zeer krap’, zo toont de schaarste-index van Tempo-Team voor logistiek professionals. Toch stond in het laatste kwartaal de index een treetje lager dan in het derde kwartaal van vorig jaar. Komende maanden zal de krapte weer toenemen, is de verwachting.

Arbeidsmarkt vooral overspannen door ‘opslingereffect’

Het is al een tijdje geen nieuws meer dat de arbeidsmarkt krap is voor logistiek personeel; dat geldt zeker voor de logistiek professional. In 2018 was de druk op de arbeidsmarkt groot, zo bleek vorige week uit de index voor logistiek medewerkers. Maar ook het hogere segment (planners, business developers, managers) maakt lastige tijden door. Hoewel de driemaandelijkse index een lichte daling in de laatste twee kwartalen laat zien is  de ontwikkeling over een wat langere periode (laatste drie jaar) anders, met een duidelijk opgaande trend.
Werkgevers in de logistieke sector zijn vooral op zoek naar hoog opgeleiden – ruim 86 procent van de vacaturevraag voor logistiek professionals is voor personen met een HBO opleiding of meer op zak, tegen 13 procent op minimaal MBO niveau. Er zijn relatief weinig kortdurend werklozen beschikbaar gelet op de vacaturevraag die er is naar logistiek professionals. Dat leidt tot een mismatch tussen het opleidingsniveau van de beschikbare kortdurend werklozen en de vraag van werkgevers. Van de kortdurend werklozen zoekt 95 procent een fulltime baan, terwijl de vacaturevraag in 59 procent fulltime professionals zoekt, in 31 procent van de vacatures gaat het om parttimers en de overige 10 procent is flexibel in het aantal uren.

Paar procent groei in jaarsalaris

Schaarste-index 2018

Vierde kwartaal: stabiel krap

arbeidsmarktDe logistieke arbeidsmarkt staat al een tijdje onder druk.
Tempo-Team brengt ieder kwartaal gegevens uit verschillende bronnen bij elkaar en maakt exclusief voor Logistiek.nl een arbeidsmarkt schaarste-index. Cijfers vorig kwartaal:
Index logistiek medewerker Q3-2018>>>>
Index logistiek professional Q3-2018 >>>>

Uit de laatste index van 2018 blijkt dat, net als in het derde kwartaal, de gemiddelde salarissen zoals vermeld in vacatureteksten een voorzichtige stijging laten zien. Voor logistiek professionals gaat het om een stijging van 45.500 euro naar 46.000 euro. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2017 is het salaris voor deze groep toegenomen met 4,6 procent. Tempo-Team beschouwt dit bruto jaarsalaris als ondergrens.

Te late reactie op veranderingen

Regionaal zijn kleine verschuivingen zichtbaar in de schaarste. Nagenoeg de meeste regio’s zijn krap tot zeer krap, met de regio Amsterdam, Zuidoost Brabant en Noord-Limburg als extreem krap. Hier zijn inmiddels de grootste verschillen ontstaan tussen vraag en aanbod, terwijl de arbeidsmarkt in regio Groningen, Drenthe en omgeving Helmond de minste krapte kent. In absolute zin zijn de meeste vacatures geplaatst in de regio (Groot)Amsterdam, Rijnmond en Zuidoost Brabant.

arbeidsmarkt

Stefan Kleijngeld

Stefan Kleijngeld werkt als operations manager bij Inther Group in Venray, hij is tevens voorzitter van Jong Logistiek Nederland. “De krapte op de arbeidsmarkt dwingt de sector om met nieuwe ideeën jongeren te stimuleren om voor logistiek te kiezen. Ik zie dat er een ‘opslingereffect’ is ontstaan, dat bedrijven door een te late reactie op de ontwikkelingen zijn gaan rennen met als gevolg dat de arbeidsmarkt overspannen is geraakt. Het is belangrijk dat organisaties een hybride-systeem ontwikkelen, waarbij wendbaarheid, flexibiliteit en snelheid de kernwoorden zijn. Voor de ‘logistiekeling’ van morgen zijn zaken als ervaring en opleiding van minder belang. Vaardigheden als zelfreflectie, creativiteit, passie, resultaatgerichtheid, veranderingsbereidheid en aanpassingsvermogen tellen zwaarder, net als de impact van nieuwe systemen en automatisering, die HBO-ers in de logistiek als bagage met zich moeten meenemen.”

Arbeidsmarkt als aandachtspunt

Net als Tempo-Team verwacht ook Yacht dat voor HBO-ers en WO-ers de arbeidsmarkt krap blijft en zelfs nog verder toeneemt. De veranderingen in de logistiek vragen ook om verandering in de organisaties. Yacht heeft om die reden een (3PL) assessment ontwikkeld, waarbij in maximaal twee dagen aan de hand van interviews de huidige uitdagingen en verbeteringsmogelijkheden aan het licht komen. Het resultaat is een assessmentrapport, waarin organisaties het eigen bedrijf kunnen spiegelen met branchegenoten. Christian Maas, manager warehousing & logistics van Seacon Logistics, heeft het assessment laten afnemen. “Hieruit kregen we waardevolle inzichten en kwamen aandachtspunten aan het licht waarmee we aan de slag gaan. Investeren in ons personeel is één van die punten”.

 

 

Uitgebreide PDF vierde kwartaal 2018:

Reageer op dit artikel