nieuws

Logistieke sector koploper in arbeidsproductiviteit

carrière & mensen 9842

De arbeidsproductiviteit van de sector transport en logistiek is de afgelopen jaren harder gegroeid dan het Nederlandse gemiddelde. Wel ligt het niveau van de arbeidsproductiviteit in ons land lager, blijkt uit onderzoek van ABN Amro naar de Nederlandse arbeidsproductiviteit in Europa.

Logistieke sector koploper in arbeidsproductiviteit

In 2016 was de toegevoegde waarde van de transportsector 46 euro per gewerkt uur. Dit is 27 procent boven het gemiddelde binnen de Europese Unie. Voor Nederland als geheel lag dit op 48 euro. In 1995 lag dit voor de transportsector nog op 30 euro en voor Nederland als geheel op 37 euro. De transportsector beweegt, zo constateren de economen van ABN Amro, wel langzaam naar het Nederlandse gemiddelde.

Arbeidsproductiviteit zakte in tijdens crisis

De arbeidsproductiviteit in de sector is de afgelopen jaren ook gestegen, met uitzondering van 2009. In dat jaar zakte de wereldhandel in als gevolg van de wereldwijde financiële crisis. Met name was de teruggang toen voelbaar in het vervoer door de lucht. Luchtvrachtvervoer is duur waardoor het zeer gevoelig is voor conjuncturele schokken, aldus de opstellers van het onderzoek (download pdf).

Productiviteit wisselt per deelbranche

Volgens het ABN Amro rapport verschilt de arbeidsproductiviteit sterk in de diverse transportbranches. De productiviteit van het vervoer over water en door de lucht is veel hoger dan van het vervoer over land. In het vervoer door de lucht lag de toegevoegde waarde in 2016 op 96 euro per gewerkt uur, voor het vervoer over water lag dit op 81 euro.

Luchtvracht profiteert vooral

Door de lucht worden vooral hoogwaardige producten vervoerd, zoals elektronica. Niet verwonderlijk is dat arbeidsproductiviteit in het luchtvrachtvervoer vanaf 2002 zeer sterk is gestegen, ongeveer tegelijkertijd met de vlucht die de IT-sector sindsdien heeft gemaakt. Volgens de opstellers van het rapport worden er steeds duurdere producten door de lucht vervoerd terwijl de branche niet per definitie efficiënter is geworden.

Minder werknemers in scheepvaart

Voor het vervoer over water is de ontwikkeling anders, constateren de bankeconomen. Er zijn geen grote veranderingen te zien in het type producten dat vervoerd wordt, maar wel in het vervoerde volume. De schepen worden steeds groter, terwijl er op deze schepen relatief weinig mensen werken. Het aantal werknemers in het vervoer over water daalt dan ook, terwijl de toegevoegde waarde juist stijgt.

Hoogste toegevoegde waarde logistieke dienstverlening

De toegevoegde waarde van de opslag en logistieke dienstverlening is ook vrij hoog, in 2016 was dit 66 euro per gewerkt uur. Volgens ABN Amro is de logistiek dienstverlening een branche waar per werknemer veel waarde toegevoegd wordt. De toegevoegde waarde van het vervoer over land van 34 euro per gewerkt uur steekt hierbij, zo constateren de opstellers van het rapport, schril bij af.

Wegvervoer moet arbeidsproductiviteit verbeteren

De sleutel tot verbetering van de arbeidsproductiviteit ligt daarom bij het vervoer over land (weg en spoor). Dit is wat betreft toegevoegde waarde de belangrijkste branche binnen de transportsector. Het is voor het wegvervoer, dat overigens al jaren kampt met een minimale rentabiliteit, moeilijk om meer goederen per werknemer te vervoeren en het is ook niet de verwachting dat het wegvervoer ander type goederen gaat vervoeren.

Inzetten op platooning

Het wegvervoer moet het daarom hebben van technologische ontwikkelingen die de toegevoegde waarde verhogen. Dit komt uiteindelijk ook de hele transportsector ten goede. Zelfrijdende trucks en platooning zijn hiervoor een oplossing, aldus de opstellers van het trendrapport.

Reageer op dit artikel