nieuws

Arbeidsmarkt ook in vierde kwartaal onder hoge druk

carrière & mensen 8234

Steeds groter zijn de uitdagingen voor wat betreft beschikbaarheid van logistiek medewerkers. De arbeidsmarkt index van Tempo-Team meldt nu meer dan 50.000 vacatures in het laatste kwartaal van 2017.

Arbeidsmarkt ook in vierde kwartaal onder hoge druk

Volgens Tempo-Team zorgt de extreme groei in de arbeidsmarkt – gedreven door de pieken in e-commerce – momenteel voor extra inzet van lager opgeleiden voor eenvoudiger werk. “Op dit moment vragen de XXL locaties in de logistieke hotspots vooral nog om een grote instroom van tijdelijk personeel”, zegt Girbien de Bruin, directeur logistiek van Tempo-Team. “In de toekomst zullen we oplossingen zien in in de vorm van robotisering en automatisering. Maar de impact daarvan op de diverse logistieke regio’s is nu nog onduidelijk.”

Groei vacatures parallel met economische groei

Uit de index van het derde kwartaal 2017 bleek al, dat de schaarste in de arbeidsmarkt van logistiek medewerkers sinds 2015 flink is opgelopen: van een index van 50 (ruime arbeidsmarkt) naar ruim 180 (schaarse markt). In het derde kwartaal werd het plafond van 2017 bereikt met 189, vergelijkbaar met het niveau van de managers logistiek / supply chain. In het vierde kwartaal is een lichte daling te zien ten opzichte van het derde kwartaal. Maar ten opzichte van 2016 is het niveau ongekend hoog.

schaarsteindex-logistiek-medewerkers-grafiek-Q420171Aangezien ‘schaarste’ wordt berekend door zowel naar vraag als aanbod te kijken betekent veel vraag niet automatisch ook een krappe (regionale) arbeidsmarkt, alhoewel er wel een relatie is met schaarste. De groei van vacatures heeft te maken met de groei van de economie en logistieke sector in het bijzonder. De vraag naar logistiek medewerkers lijkt daarmee gelijk te lopen met de conjuncturele ontwikkelingen. Verder lijkt er ook sprake van een seizoen effect: In zowel 2015, 2016 als 2017 zien we een vacaturepiek in de zomermaanden.

Meer regio’s ervaren tekort aan medewerkers

Regionaal manifesteert de schaarste zich in een groot deel van het land, waarbij de grootste schaarste zich voordoet in het midden (Utrecht/Amsterdam e.o.) en zuiden van het land. De beweging die we zien ten opzichte van het derde kwartaal 2017 is dat de schaarste in regio’s West-Brabant, regio Eindhoven en Noord-Limburg is uitgebreid met Midden-Brabant en Midden-Limburg.

Arbeidskrapte logistiekIn absolute zin zijn in het afgelopen kwartaal de meeste vacatures geplaatst in de regio Groot Amsterdam (4.000 unieke vacatures) gevolgd door Midden-Utrecht (3.240 vacatures). De vraag naar logistiek medewerkers is wel meer verspreid over het land dan de managers logistiek of supply chain (hoger opgeleiden). In dat segment is sprake van meer concentratiegebieden.

Relatief veel vraag naar MBO opleidingsniveau

De index laat verder zien, dat in 64 procent van de vacatures voor logistiek medewerkers minimaal een MBO opleidingsniveau wordt gevraagd, terwijl in 33 procent geen of lager niveau voldoende is. Dat is een kleine verschuiving met een stijging van lager opleidingsniveau ten opzichte van een daling op middelbaar en hoger opleidingsniveau.
“De shift die zal plaatsvinden in de markt naar meer geschoold werk betekent een uitdagend toekomstbeeld waar we nu al op moeten anticiperen”, meent De Bruin. “Een deel van de oplossing voor de kortere termijn ligt in het beter benutten van het ontwikkelpotentieel van de onderkant van de arbeidsmarkt. Het vertalen van aanwezige praktijkkennis om het feitelijke niveau van de logistiek medewerker te valideren biedt nog kansen.”

Lees ook: hoe houd je het personeelsbestand op peil?

Reageer op dit artikel