nieuws

Tekort aan logistiek professionals is structureel hoog

carrière & mensen 8239

Tekort aan logistiek professionals is structureel hoog

Ook in het afgelopen kwartaal is de vraag naar logistiek professionals onverminderd hoog en het aanbod van mensen die op HBO niveau in de logistiek een baan zoeken verhoudingsgewijs laag. Dat blijkt uit de arbeidsmarktindex van Tempo-Team en Logistiek.nl.

In  de periode 2015 – 2016 lag de schaarste-index tamelijk stabiel op een niveau van 160 (bij 100 is vraag en aanbod in evenwicht). Maar in het afgelopen jaar is  tot en met het derde kwartaal de index verder opgelopen naar 197 (naar het niveau ‘zeer schaars’). Daarmee is sprake van een structureel tekort aan managers en professionals, die werkzaam zijn als coördinator, planner of anderszins een aansturende functie vervullen.

Logistieke Arbeidsmarkt – schaarste-index
De logistieke arbeidsmarkt staat al een tijdje onder druk. Maar hoe zorgelijk is de situatie nu echt voor bedrijven die op zoek zijn naar logistiek professionals en/of logistiek medewerkers? Tempo-Team brengt ieder kwartaal gegevens uit verschillende bronnen bij elkaar en maakt exclusief voor Logistiek.nl een arbeidsmarkt schaarste-index. Dit keer: structureel grote vraag naar logistiek professionals, derde kwartaal 2017. (download de pdf) 

 

Vier regio’s met extreme schaarste

De krapte is al geruime tijd hoog in deze beroepsgroep en lijkt daarmee meer van structurele aard. Dit is overigens ook het geval bij andere beroepen waarin veel hoger opgeleiden werken, zoals engineers en IT-ers. Voor logistiek medewerkers (zie het vorige bericht in deze serie) geldt dat met name het afgelopen jaar de schaarste een sterk opgaande lijn liet zien.
Regionaal manifesteert het tekort aan professionals zich in een groot deel van het land. Net als bij de logistiek medewerkers blijkt uit de analyse, dat met name in het midden en zuiden van het land de nood hoog is. Er zijn zelfs enkele regio’s waar sprake is van extreme schaarste – dat staat voor minimaal vier keer meer vraag dan aanbod; die regio’s zijn: Amsterdam en Oost Utrecht, regio Eindhoven en Noord-Limburg.

Krapte concentreert zich rond Amsterdam en Eindhoven

In absolute zin zijn in het afgelopen kwartaal de meeste vacatures geplaatst in de regio Groot-Amsterdam (1.200 unieke vacatures) gevolgd door regio Eindhoven (500 vacatures). In totaal zijn in het betreffende kwartaal 6.400 vacatures bekend gemaakt. Ondanks de redelijk stabiele krapte blijkt dat sinds eind 2016 een verdere stijging zich voordoet van de vraag naar managers logistiek en managers supply chain. Binnen deze hoger opgeleide beroepsgroep is de meeste vraag naar supply chain managers en -coördinator en logistiek/warehousemanagers. Een relatief grote vraag en concentratie van deze beroepsgroep komt voor in Amsterdam en Eindhoven waarbij de vraag – meer dan bij de logistiek medewerkers – geconcentreerd is in een aantal grootstedelijke regio’s.

Ervaring is niet altijd van groot belang

Voor meer dan een derde van de vacatures wil de betreffende organisatie graag een ruime werkervaring aantreffen bij de kandidaten. Eenzelfde groep bedrijven kiest er voor om in zee te gaan met starter of met een young professional met maximaal drie jaar ervaring.
Het aangeboden salaris in vacatures (in 10 tot 20 procent van de vacaturemeldingen staat een salarisindicatie) ligt gemiddeld op 43.900 euro. Dit betreft een bruto jaarsalaris (exclusief toeslagen en andere emolumenten) en geldt voor dit deel van de arbeidsmarkt als ondergrens.

Reageer op dit artikel