nieuws

Inzicht in motivaties maakt logistiek veiliger

carrière & mensen

Inzicht in motivaties maakt logistiek veiliger
Jelle de Vries

De logistieke sector wordt dan wel gedomineerd door geautomatiseerde processen, inzicht in wat logistiek managers en hun medewerkers motiveert zorgt voor minder arbeidsongevallen en maakt de sector veiliger en productiever. Dit stelt Jelle de Vries, promovendus aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).

Voor een van zijn studies onderzocht Jelle de Vries het veiligheidsleiderschap en drijfveren van magazijnmanagers. De managers die veel nadruk leggen op veiligheid bleken ook daadwerkelijk minder arbeidsongevallen te hebben in hun magazijnen. Deze groep werd bij het nemen van managementbeslissingen relatief vaak gedreven door de motivatie, ofwel ‘regulatieve focus’, om negatieve resultaten zoals ongevallen te voorkomen.

Preventiefocus

De ‘preventiefocus’ van deze managers zorgt er in de praktijk voor dat zij in hun manier van leidinggeven meer de nadruk leggen op het naleven van regels en op ieders verantwoordelijkheid voor veiligheid. Interessant genoeg bleek uit de resultaten van de Vries dat verbeteringen op het gebied van veiligheid bij een veiligheidsgerichte managementstijl niet ten koste gaan van de productiviteit van magazijnen.

Orderpicking

In een studie over orderpickers vond De Vries dat het voor managers interessant is om te weten wat de regulatieve focus van is van de orderpickers in hun magazijn. Zo kunnen ze niet alleen bepalen welke methode van orderpicken het beste past bij een groep medewerkers, ze kunnen ook nagaan welk vorm van belonen voor hen het beste werkt. Uit het experiment dat de Vries deed, blijkt dat orderpickers die gedreven worden door een preventiefocus productiever zijn wanneer ze werken in een orderpicksysteem dat is gebaseerd op samenwerking. Deze groep is ook gevoeliger voor incentives en bonussen die teamprestaties belonen.

Promotiefocus

Orderpickers daarentegen met een ‘promotiefocus’ zijn productiever in een systeem dat is gebaseerd op individuele taken. Medewerkers met deze regulatieve focus zijn competitiever en daarom neemt hun productiviteit vaak toe bij een beloningsstructuur die is gebaseerd op individuele resultaten. Uit de resultaten van De Vries blijkt verder dat de productiviteit van het orderpickproces omhoog gaat wanneer medewerkers in een systeem werken dat aansluit bij hun regulatieve focus en daar ook de passende beloning bij krijgen. De kwaliteit van het orderpicken hoeft er niet onder te lijden, zo vond hij. Daarnaast verwacht hij dat zo’n betere afstemming tussen motivaties van medewerkers en systeem uiteindelijk ook zal bijdragen aan hun welzijn.

Snelheidsovertredingen

In een onderzoek ten slotte naar het gedrag van vrachtwagenchauffeurs zag De Vries dat zorgvuldige chauffeurs die in het algemeen geneigd zijn zich aan regels te houden, vaker snelheidsovertredingen begaan. Waarschijnlijk vinden deze chauffeurs het belangrijker om aan de verwachtingen van het management te voldoen en productiedoelstellingen te behalen dan zich te houden aan de verkeersregels. Ook hier blijkt een hoger veiligheidsbewustzijn niet ten koste te gaan van de productiviteit. Sterker nog, veiligheidsbewustere chauffeurs blijken zelfs productiever, zo concludeert de Vries.

Jelle de Vries verdedigt zijn proefschrift op 18 februari. Het document is een bundeling van verschillende onderzoeken die De Vries heeft gedaan. Het bestaat uit vijf hoofdstukken: één over veiligheid in magazijnen, drie over order picking, en één over vrachtwagenvervoer. In het verleden won De Vries al eens de Scriptieprijs Logistiek, ook ontwikkelde hij een online veiligheidstool voor importeursvereniging BMWT.

 

Reageer op dit artikel