nieuws

Extra subsidie voor veiligheidstrainingen heftruck

carrière & mensen

Extra subsidie voor veiligheidstrainingen heftruck

Nieuw in het subsidieaanbod voor de transport- en logistieksector is de mogelijkheid om veiligheidstrainingen te ondersteunen met een bedrag van 100 tot 200 euro. Doel is om het aantal incidenten te verminderen.

Het Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft binnen het kader van de SOOB regeling een extra subsidiemogelijkheid gecreëerd. Uit het zogenaamde O&O fonds, waaraan zowel werkgevers als werknemers via de cao bijdragen, komen financiële middelen vrij om deelnemende bedrijven (veelal in de transportsector) te helpen hun veiligheidsbeleid te ondersteunen.

Certificering nodig

Volgens Guus Alfrink, directiesecretaris van het Sectorinstituut, is er voldoende aanleiding om arbeidsveiligheid meer onder de aandacht te brengen. Hij wijst met name op de meerdaagse trainingen, die bedoeld zijn om heftruckchauffeurs op te leiden voor een vakbekwaamheidsdiploma. Met een extra financiële prikkel zou de teruggelopen belangstelling voor deze trainingen weer wat meer kunnen toenemen. Overigens komen ook de korte, eendaagse veiligheidstrainingen in aanmerking voor een subsidie van 100 euro.
Om subsidie te kunnen ontvangen moet het betreffende opleidingsinstituut een certificering van SOOB in bezit hebben. Dat geldt inmiddels voor 170 opleiders. Die bedrijven voldoen aan minimale eisen ten aanzien van bedrijfsvoering, inhoudelijk vindt een toetsing plaats via het CCV nascholingstraject, dat vanuit de overheid toezicht houdt op opleidingseisen. De instituten vragen de subsidie aan. Er is wel een plafond. Het totale beschikbare budget kan in de loop van het jaar op zijn, zodat bedrijven geen aanspraak meer kunnen doen.

Met en zonder examen

“We zijn in eerste instantie vooral gericht op opleidingen met een afrondend examen op basis van branchespecifieke kwaliteitseisen”, zegt Alfink in een toelichting. “Voor die opleidingen bestond al een tegemoetkoming van 25 procent in de opleidingskosten. Dat is nu verhoogd naar 50 procent. Daarnaast bestaan ook zogenaamde thematische trainingen zonder examens. Code 95 is daar een belangrijk voorbeeld van, maar dit traject loopt komend najaar af. Vandaar dat er nu ruimte is om een ander thema, namelijk veiligheid, aan te pakken. Ook op dat gebied valt er voor chauffeurs nog veel te doen aan bijscholing.”

Lees meer over het sectorplan 2016-2017

Reageer op dit artikel