nieuws

Uitbreiding UPS-dc Roermond levert 250 banen op

carrière & mensen

Uitbreiding UPS-dc Roermond levert 250 banen op

Logistiek dienstverlener UPS Supply Chain Services (SCS) wil het distributiecentrum in Roermond fors uitbreiden. Uitbreiding van de logistieke divisie van de Amerikaanse pakketvervoerder is noodzakelijk vanwege de gestage omzetgroei. De expansie levert volgens de gemeente op termijn zo’n 250 extra banen op, meldt dagblad De Limburger.

Het distributiecentrum van UPS SCS in logistieke hotspot Roermond fungeert sinds de opening in 2009 als Europese spil in de opslag, het transport en herverpakken van medicijnen en farmaceutische producten. Met rond de 800 medewerkers behoort UPS met dit healthcare distributiecentrum tot de grotere werkgevers in Roermond.

Najaar begin uitbreiding

Naar verwachting wordt in het najaar gestart met de uitbreiding van het distributiecentrum, dat is gevestigd op bedrijventerrein Roerstreek Zuid.

Gefaseerde aanvraag vergunningen

Dichtbij.nl meldt dat een woordvoerder van de gemeente Roermond desgevraagd bevestigt dat UPS de vergunningen voor deze uitbreiding gefaseerd gaat aanvragen. Een bouwaanvraag is overigens nog niet ingediend door de logistiek dienstverlener. Het is dan ook niet te zeggen wanneer exact in het najaar met nieuwbouw wordt begonnen en wanneer deze is afgerond.

Aanpassing infrastructuur

Uit een recent raadsbesluit van de gemeente Roermond blijkt al wel dat de infrastructuur (verwijderen van een weg, verleggen kabels en leidingen et cetera) rondom het distributiecentrum inmiddels wordt aangepast vooruitlopende op de toekomstige uitbreiding.

Project met uitkeringsgerechtigden

Uit dit raadsbesluit van eind april blijkt verder dat de raad van Roermond ook akkoord is gegaan met een arbeidsmarktproject waarbij 25 uitkeringsgerechtigden voor een jaar aan de slag kunnen in het dc van UPS op basis van een leer-arbeidsovereenkomst. De kosten van dit project bedragen in totaal 120.000 euro.

Reageer op dit artikel