nieuws

Albert Veenstra wordt hoogleraar aan TU Eindhoven

carrière & mensen

Albert Veenstra wordt hoogleraar aan TU Eindhoven

TU Eindhoven heeft er een nieuwe hoogleraar bij. Albert Veenstra gaat één dag in de week zich toeleggen op wetenschappelijk onderzoek over internationale goederenstromen en logistiek. Een interview met de nieuwe professor.

Hoe ben je hoogleraar geworden?

“Ik ben benaderd om de kennis die ik heb over internationale goederen en logistiek in te brengen in de logistieke wetenschappelijke groep van de TU Eindhoven. De leerstoel heet ‘international trade facilitation & logistics’. De douaneproblematiek valt hier ook onder. De douane heeft naast toezicht houden op grensoverschrijdende goederenstromen, ook als doel om de handel te bevorderen. Dat brengt een interessant perspectief op internationale goederenstromen. Als er in Azië een formulier verkeerd wordt ingevuld kan de container in Nederland niet worden ingeklaard. Waar zitten de bottlenecks waardoor het niet wil doorstromen? Dat is de hoofdvraag waar ik me mee bezig ga houden.”

Wat zijn je taken?

“Ik werk gedurende 1 dag in de week op de TU Eindhoven. Ik houd me voornamelijk bezig met onderzoek, het werken met studenten, AIO’s begeleiden en bruggen bouwen met TNO.”

Een goede combinatie met je werk voor TNO dus?

“Voor TNO ben ik als senior consultant met dezelfde onderwerpen bezig. Compliance and control in supply chains is een van de speerpunten op de agenda van de topsector logistiek. Ik geef samen met Professor Yao-Hua Tan van de TU Delft invulling aan het NWO onderzoeksprogramma rondom douane waarbij er plek is voor 8 tot 10 AIO’s. De bedoeling is om een aantal daarvan vanuit mijn nieuwe rol als hoogleraar te begeleiden, maar daarvoor moeten we nog wel de competitie aan met andere onderzoeksgroepen. Vanuit TNO leid ik, samen met een collega, een toegepast onderzoeksprogramma waar we meer kijken naar de dagelijkse knelpunten waar bedrijven en de douane tegen aan lopen. We zijn ook druk bezig om een nationale opleiding op te zetten voor douane professionals op master niveau.”

En Dinalog?

“Een aantal projecten van Dinalog waar ik bij betrokken ben, over synchromodaal vervoer en douane zoals ULTIMATE en single extended window, lopen nog. Dinalog gaat een belangrijke rol spelen in het vormgeven van de innovatieagenda van de Topsector Logistiek. NWO en TNO zijn daar ook intensief bij betrokken en natuurlijk het bedrijfsleven in de logistieke sector. Voorlopig kan ik dus volop aan de slag met onderzoek op het gebied van douane en trade compliance. Ik merk dat er vanuit de overheid veel belangstelling is voor handelsbevordering en de link met goederenvervoer en logistiek. We hebben de kennis in huis en hebben daarom als Nederland echt een streepje voor om die kennis ook internationaal uit te dragen. De uitdaging is om in al deze initiatieven samen op te trekken met overheid en bedrijfsleven. De grote slag moeten we echt in de komende anderhalf jaar gaan maken om de ambities van de Topsector Logistiek te realiseren.”

Reageer op dit artikel