nieuws

Veenman aan het roer van Topsector Logistiek

carrière & mensen

Leo van Wijk treedt terug als voorzitter van het Strategisch Platform Logistiek en daarmee ook als boegbeeld van de Topsector Logistiek. Zijn opvolger is Aad Veenman (65), bekend als CEO van ondermeer de Nederlandse Spoorwegen en Stork.

Veenman aan het roer van Topsector Logistiek

Sinds de opstart van het topsectorenbeleid, onder leiding van minister Maxime Verhagen, is Leo van Wijk als boegbeeld naar voren geschoven. Vanuit zijn onafhankelijke positie heeft hij het bedrijfsleven, met de vele belangenorganisaties, de wetenschap en het verdeelde onderwijsveld bij elkaar weten te houden in een gezamenlijk streven om Nederland terug te brengen aan de logistieke top. Die taak ligt nu bij Veenman, die een vergelijkbare rol vervult bij de netwerkorganisatie Worldclass Maintenance, gericht op service en onderhoud van kapitaalgoederen.

 

Actieagenda

De acties van de Topsector Logistiek zijn er op gericht om economische groei en duurzaamheid te bevorderen met behulp van slimme logistiek. Daartoe is een actieagenda opgesteld en zijn afspraken gemaakt over de uitvoering daarvan met NWO, TNO, Dinalog en de overheid. De betrokken partijen hebben met universiteiten en bedrijfsleven gekeken welke inspanningen nodig zijn om de ambities waar te maken.

 

In totaal is er 12,7 miljoen euro in 2012 en 13,3 miljoen euro in 2013 beschikbaar. De inhoudelijke en financiële afspraken zijn vastgelegd in een zogenaamd innovatiecontract. Daarin zijn zes ‘roadmaps’ uitgewerkt:

 

1. Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP)

2. Synchromodaliteit

3. Douane (uitbouwen leidende positie douane door stroomlijning en vereenvoudiging)

4. Cross Chain Control Centers (4C)

5. Servicelogistiek

6. Supply Chain Finance (SCF)

Reageer op dit artikel