nieuws

Logistiek Labour Survey: geen actief beleid ouderen

carrière & mensen

Logistiek Labour Survey: geen actief beleid ouderen

De logistieke sector doet weinig moeite om oudere medewerkers aan zich te binden. Wel steken bedrijven veel energie in het naar zich toe trekken van jonge medewerkers. De helft van de bedrijven heeft hiervoor een actief beleid, terwijl slechts 17 procent beleidsmatig werkt aan het boeien en binden van oudere medewerkers.

 

Deze conclusie staat in het zojuist verschenen Logistics Labour Survey 2008 (LLS). Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd in opdracht van Tempo-Team door het bureau Synovate onder 600 bedrijven met een logistieke afdeling. Dit jaar stond het thema vergrijzing en ontgroening centraal. De gemiddelde leeftijd in bedrijven loopt op. Het is steeds lastiger om jonge mensen aan te trekken in deze sector.

 

Schaarste laat zich voelen

Op dit moment zegt driekwart van de bedrijven, dat vergrijzing en ontgroening prima zijn op te vangen zonder extra maatregelen. Voor de toekomst is de logistieke sector minder zeker op dit punt. In een reactie op het rapport zegt prof. Hugo Roos, voorzitter Vereniging Logistiek Management, dat binnen twee jaar de schaarste op de arbeidsmarkt zich zal laten voelen. Dick van Damme, lector logistiek Hogeschool van Amsterdam, constateert meer belangstelling van eerstejaars studenten voor logistiek. Ruud van de Graaf, HR-manager bij LambWeston/Meijer stelt dat het korte termijndenken de sector parten speelt. In zijn bedrijf is een leeftijdsbewust personeelsbeleid opgestart.

 

Meer flexwerkers dan gedacht

Behalve het thema vergrijzing geeft het LLS ook inzicht in de actuele, logistieke arbeidsmarkt. In 2007 hebben logistieke organisaties meer mensen aangenomen dan gedacht. Ook het aantal benodigde flexwerkers lag – net als in andere jaren – ruim hoger dan vooraf budgettair is ingeschat. Meer dan in voorgaande jaren zeggen bedrijven nu ernst te maken met investeren in opleidingen. Aandacht voor arbeidsomstandigheden is nog altijd groot, maar lijkt toch meer te zijn ingebed in de dagelijkse praktijk.

 

Lees ook:

Reageer op dit artikel