blog

Continu Verbeteren: Wat levert mij dat op?

carrière & mensen 2247

Continu Verbeteren: Wat levert mij dat op?
Willem Nooij

Continu Verbeteren zorgt voor betere prestaties en tevreden klanten. Maar Continu Verbeteren is in de praktijk best lastig, want in de logistiek is er altijd druk om orders op tijd af te ronden en lijkt er geen tijd voor verbeteren. In een serie van 5 artikelen beschrijft Willem Nooij hoe je succesvol wordt en blijft met Continu Verbeteren.

Wat is Continu Verbeteren?

In de meest eenvoudige vorm is Continu Verbeteren te beschrijven als een proces van bedenken en realiseren van verbeteringen met betrekking tot het dagelijkse werk, zodat prestaties en/of werkomstandigheden (denk aan veiligheid of ergonomie) verbeteren.

Belangrijke toevoeging is dat de verbeteringen een bijdrage moeten leveren aan de strategie van het bedrijf. Een andere toevoeging is dat het bedenken en het realiseren van verbeteringen door medewerkers, die het dagelijkse werk doen, plaatsvindt. Continu Verbeteren is dus niet van en door staf-afdelingen.

Continu Verbeteren is gericht op veel kleine verbeteringen in plaats van grote tijdrovende projecten.

Wat levert Continu Verbeteren op?

De praktijk laat zien dat na een paar maanden Continu Verbeteren op gang komt en dat er dan gemiddeld 1 verbetering per medewerker per jaar is. Dus in een Warehouse waar 100 medewerkers actief zijn betekent dit maar liefst 100 verbeteringen.

Zeven tips om betrokkenheid personeel te bevorderen

Omdat Continu Verbeteren gaat over kleine verbeteringen blijken deze verbeteringen een gemiddelde waarde te hebben van 2.500 euro. Dus in dit Warehouse is 250.000 euro aan prestatie-en/of kwaliteitsverbeteringen.

De waarde van Continu Verbeteren is hoger doordat medewerkers zich meer betrokken voelen zodat Plezier in het werk toeneemt en Ziekteverzuim afneemt. Ook blijkt dat medewerkers die meedraaien in verbeterteams zich ontwikkelen (ze gaan immers dingen doen die ze nog niet eerder hebben gedaan). Het andere voordeel is dat er een organisatie ontstaat die in staat is om in te spelen op veranderende omstandigheden, kortom de wendbaarheid neemt toe.

Drempels, valkuilen en belemmeringen

Ondanks de voordelen is Continu Verbeteren niet overal succesvol. Het meest gehoorde argument is dat medewerkers en teamleiders geen tijd hebben voor continu verbeteren.

Tijd is natuurlijk niet echte argument, want is prioriteit. De eerste stap is dus dat ingezien moet worden wat het belang van Continu Verbeteren is. En daarna moet de aanpak er op gericht zijn om met hele kleine verbeteringen te starten zodat er tijd gecreëerd wordt en met die vrijgekomen tijd kunnen grotere verbeteringen opgepakt worden.

Zie ook de blog
Tips voor leidinggevenden om medewerkers te ontwikkelen

Wat verder meespeelt is dat medewerkers bang kunnen zijn dat verbeteringen een afname van de hoeveelheid werk tot gevolg heeft en dus baanverlies. Hier moet vooraf duidelijkheid over zijn. Doel is dat de vrijgekomen capaciteit benut moet worden voor betere kwaliteit en voor nieuwe diensten/producten.

En natuurlijk speelt de factor “onbekend maakt onbemind” ook mee.  Daarom is het belangrijk om klein te beginnen en duidelijk te maken welke stapjes er gezet worden om verbetersuggesties om te zetten in een succesvolle verbetering.

Tips

Naast de genoemde tips om klein te beginnen en duidelijkheid vooraf noemen we hierna de volgende tips.

Tip 1: maak duidelijk wat verspillingen zijn

Binnen Lean worden 8 verspillingen benoemd. De praktijk laat zien dat medewerkers dan beter in staat zijn om concrete verspillingen te benoemen.

Praktijk voorbeeld: Het QA-proces in een Warehouse heeft tot gevolg dat sommige aangeleverde producten nader geïnspecteerd moeten worden en soms afgekeurd worden. Deze goederen stonden op de ruimte bij Inkomende Goederen en blokkeerden soms het proces.

Zie ook
Don’t lean on lean only
Lean in de logistiek (2) – verbetercultuur

Tip 2: maak duidelijk wie de klant is en wat de klant verwacht

Door regelmatig te benoemen wie de klant is de bespreken wat de klant verwacht, zijn medewerkers beter in staat om verbeterideeen te benoemen maar ook de ideeen van anderen beter te waarderen.

In het volgende artikel (over 2 weken) gaan we in op de aanpak en het proces van Continu Verbeteren: welke stappen moet je zetten om te komen van een verbetersuggestie tot een succesvolle verbetering?

Auteur Willem Nooij is eigenaar van VAViA

Reageer op dit artikel