blog

Logistiek probleem? Kom naar school!

carrière & mensen

Ik geef met veel plezier af en toe een masterclass in het volwassenenonderwijs. Ambitieuze mensen leren hier bij en wisselen onderling kennis uit. Vaak wordt zo’n student op het werk vrijgemaakt om het uiteindelijke scriptievoorstel ook echt in de praktijk te brengen. Bedrijfsproblemen oplossen in de schoolbanken, het kan blijkbaar echt.

Logistiek probleem? Kom naar school!

De onderwerpen waarin ik onderwijs geef, variëren tussen ICT-strategie en SCM. Ik doe dat een paar keer per jaar, vooral om het geen routine te laten worden. De mensen die naar de masterclass komen zijn vrijwel zonder uitzondering zeer ambitieus. De meesten volgen een masteropleiding en dan ben je al snel twee jaar bezig. Per module werken de studenten 3-4 boeken door en daarnaast vele (wetenschappelijke) artikelen. Veel studenten doen dit om hun carrière een stevige ondergrond te geven.

Opdrachten toegevoegde waarde

Het liefst geef ik les op een dagopleiding; twee blokken per dag met daartussen een goede lunch. De algemene bevinding is dat de stof voor 80% bekend is, en geen echte problemen geeft. Maar het is goed alles eens in een logische volgorde te lezen. De opdrachten zijn veel werk, maar te doen. Persoonlijk ben ik van beperkte toegevoegde waarde: ik ben coach en begeleider, ik leg uit en probeer inzicht en feedback te geven. De echte toegevoegde waarde zit in het in kleine groepjes bespreken en uitwerken van de opdrachten. Het is heel goed eens een probleem te bespreken zoals dat bij een luchtvaartmaatschappij leeft, bij de belastingdienst, een telecomoperator of een ziekenhuis. Door het uitwisselen van al die inzichten en dat bundelen tot een gezamenlijke uitwerking brengt de stof tot leven en geeft talloze nieuwe inzichten.

Elke module wordt afgerond met een praktijkopdracht, geen examen. ‘Lekker makkelijk’ denken de studenten de eerste keer, maar een goed stuk schrijven op masterniveau is lastiger dan u denkt. Al vanaf het eerste blok worden de studenten uitgedaagd een praktijkprobleem te kiezen dat ze aan het eind gaan uitwerken. Vaak gooien de studenten dat nog een paar keer om door alle nieuwe gedachten – een gevolg van het groeiende inzicht.

Problemen oplossen

Waarom moeten we allemaal af en toe de schoolbanken in? De ingeleverde scripties zijn vrijwel allemaal van een goed niveau. Ik adviseer de studenten altijd een kopie bij hun eigen directie in te leveren. Niet iedereen durft dat, maar het leukst zijn de e-mails die ik achteraf krijg over wat de scriptie teweeg heeft gebracht. Vaak is dat iets als ‘Ik liep zelf al tijden met dit probleem maar er is nu eindelijk iemand die een goed onderbouwde analyse met oplossingsrichtingen aandraagt. Ik ben het niet overal mee eens maar wij willen hier graag mee verder’.  Vaak wordt zo’n student vrijgemaakt om het voorstel ook echt in de praktijk te gaan brengen.

Innovatieve uitwerkingen

Het mooie is dat de studenten elkaar na een paar weken echt goed gaan kennen. Dat is de beste manier om kennis uit te wisselen. Nieuwe ideeën worden bij elkaar getoetst en bijgeschaafd. Er komen diepgaande discussies op gang.

Het zal u niet verbazen dat ik zeer interessante scripties voorbij heb zien komen met vaak zeer innovatieve uitwerkingen. Het  is een groot plezier om een onderdeel te zijn van dit proces een paar keer per jaar. Behalve de studenten leer ik zelf ook nog steeds veel bij.

Hoe vaak zit u nog in de schoolbanken?

Zie ook masterclasses Logistiek.nl en Nyenrode Business Universiteit

Reageer op dit artikel