blog

Met een omweg naar logistiek succes

carrière & mensen

Met een omweg naar  logistiek succes

Logistici zijn analytisch sterk. Ze houden van doelgericht werken zonder veel poeha. Dat zijn nuttige kwaliteiten, maar bij te veel van de hands-onmentaliteit raakt de grote lijn wel eens uit beeld. Wat te doen?Uit: Logistiek MagazineDe kortste weg tussen twee punten is een rechte lijn. Maar soms leidt een omweggetje toch tot een beter resultaat. Soms moet je niet te veel aan het doel denken, maar gewoon de ‘goede’ dingen doen, dan bereik je het doel als het ware dat vanzelf. Te doelgericht zijn wordt ook wel teleopathie genoemd (samengesteld uit de Griekse woorden voor ‘doel’ en ‘ziekte’).

Topsporters kennen het probleem van teleopathie maar al te goed; de enorme druk om op het moment suprême te presteren leidt vaak tot verkramping en daarmee tot slechtere prestaties. Voor een echte topprestatie moet je, gek genoeg, ontspannen zijn.

Ook mensen die zichzelf te zwaar vinden en willen afvallen hebben dikwijls last van teleopathie. De kortste weg naar het gewenste gewicht is simpelweg heel weinig eten. Maar het eetpatroon aanpassen en regelmatig sporten werkt uiteindelijk veel beter. Ook in de logistiek lijken we, ondanks alle goede bedoelingen en grote kwaliteiten die we ontegenzeggelijk hebben, af en toe aan teleopathie te leiden.

Twee voorbeelden teleopathie

Als organisaties willen bezuinigen dan wordt vaak ingezet op het verhogen van de bezettingsgraad van de productiemiddelen zoals de medewerkers, machines, vrachtwagens, en dergelijke. Immers, doelgericht redeneren leert ons dat bij een hogere bezettingsgraad we meer halen uit de beschikbare resources. Er wordt dan geen kostbare capaciteit verknoeid zodat we goedkoper kunnen werken. Hoe logisch dit ook lijkt, uiteindelijk leidt een al te sterke nadruk op bezettingsgraad niet tot een fundamentele kostenverbetering. Onder andere uit de Lean-literatuur blijkt dat een omweggetje je veel verder brengt. Als de organisatie zich richt op efficiënte processen met als doel minimale doorlooptijden dan worden allerlei verspillingen zichtbaar. Het wegnemen van deze verspillingen leidt uiteindelijk tot veel lagere kosten dan door simpelweg de bezettingsgraden te verhogen. Het doel (lage kosten) wordt dus beter bereikt door in eerste instantie niet naar kosten te kijken maar naar doorlooptijdverbetering.

Het tweede voorbeeld gaat over de manier waarop we met onze medewerkers omgaan. Onder het mom van ‘meer met minder’, wordt in veel organisaties de werkdruk steeds meer opgevoerd. De (wetenschappelijke) literatuur staat echter vol met bewijs van hoe ‘engagement’ (betrokkenheid, bevlogenheid) bij werknemers leidt tot betere bedrijfsprestaties. Het omweggetje van loslaten, vertrouwen schenken, aandacht en feedback geven, een gewaardeerd onderdeel maken van een groter doel om zo de engagement te verhogen leidt tot een situatie waarin mensen niet alleen hun handen gebruiken, maar ook hun hoofd (kennis, ideeën, ervaring) en hun hart (betrokkenheid). En gepassioneerde mensen werken uiteindelijk veel harder en slimmer en met minder stress dan opgejaagde werknemers.

Het devies is daarom: ontdoe u van de teleopathie en maak wat vaker een ommetje. Het zal u veel verder brengen.

Reageer op dit artikel