blog

De zin en onzin van feedback

carrière & mensen

De zin en onzin van feedback
Esther de Jonge blog Logistiek.nl

In mijn blog ‘Zeven tips om je medewerkers weg te jagen’, heb ik feedback al kort aangestipt. Nu de serieuzere versie. Wat mij triggerde om deze blog te schrijven, is een persoonlijke positieve en negatieve ervaring…

Feedback is een van de krachtigste communicatiemiddelen om anderen tot ontwikkeling, groei, en/of verbetering te inspireren. Tegelijkertijd is de vernietigende kracht van verkeerd gegeven feedback enorm. Het is dan ook belangrijk dat – als je besluit om van feedback gebruik te maken – je de valkuilen van feedback vermijdt. 
    

Juist omdat feedback zo belangrijk is, is hier al veel over geschreven en is het onderdeel van allerlei (communicatie) trainingen. De tips die je dan krijgt zijn heel terecht, daar gaat het niet om. Maar het gevaar is wel dat deze tips als het ware een checklijst worden:

– bespreek het gedrag, niet de persoon;
– gebruik de IK-boodschap;
– vertel wat het met je doet;
– bespreek het aan te passen gedrag;
– etc.   
         
Vernietigende kracht van feedback

Zelf ben ik er inmiddels van overtuigd dat dergelijke ´to do´-lijstjes niet meer werken, het is niet van deze tijd. Uiteindelijk gaat het om de intentie, om de bedoeling van je boodschap. Dat is hetgeen wat mensen (onbewust) voelen en op reageren. En zo kan het gebeuren dat je, ondanks de correctheid van je feedback ´checklist`, de plank toch volledig mis slaat en de vernietigende kracht van feedback de kans geeft.
        
In de afgelopen weken heb ik veel met feedback te maken gehad en heb zowel positieve als negatieve feedback ervaren. Laat ik met het negatieve beginnen.
       
Negatieve ervaring
Ik kreeg via de e-mail feedback van een ervaren dame, dat zo hard binnenkwam, dat ik even uit het veld geslagen werd. Het raakte me, ik voelde me verkeerd behandeld en wat was het resultaat? Ik kreeg in ieder geval de inhoud van de boodschap niet mee. Het ging me alleen nog maar om de vorm en de verpakking van de boodschap. En ja, natuurlijk ken ik mijn eigen verantwoordelijkheid en heb ik nadat de ´storm weer was gaan liggen´ goed naar de inhoud gekeken. Maar of ik er nu zoveel van heb geleerd? 
       
Positieve ervaring
Nu de positieve ervaring. Via de telefoon kreeg ik deze keer feedback van iemand die wellicht een vergelijkbare boodschap voor me had. Omdat ik zijn goede bedoelingen kon bemerken, stond ik er voor open en was zijn opbouwende feedback heel leerzaam voor me. Waardoor ik m´n activiteiten weer kan verbeteren. Zaten alle punten van de checklist voor feedback erin? Ik weet het niet en eigenlijk is dat ook niet zo interessant.
   
Wat mij triggerde voor dit artikel is die positieve en negatieve ervaring en daarmee de kern van feedback effectiviteit. De zin van feedback wordt onzin als je deze kern mist.
   
Met het gevaar dat dit nu ook op een checklijst begint te lijken, gaat het wat mij betreft om de volgende elementen om je feedback effectiviteit te vergroten:
       
1. Feedback is altijd voor de ander
Het uitgangspunt is altijd de wens om de ander te laten groeien, ontwikkelen. Je hebt dus het beste met die persoon voor. Het gaat om die ander die staat centraal. Betekent dat dan dat je iemand nooit kunt vertellen dat iets je irriteert of graag anders zou willen zien (op dat moment sta jij immers centraal)? Natuurlijk wel, alleen, noem het dan geen feedback.
     
2. Bezie de ander als een echt ander persoon.
Ieder mens ziet de wereld zoals die persoon zelf is. Iedereen heeft zijn eigen perceptie en zijn eigen werkelijkheid. Ieder mens heeft vergelijkbare wensen, behoeften, dromen, problemen etc. Als je dat ziet, dan ga je die persoon als een echt persoon zien. In plaats van als een actiepunt op je ellenlange ´to do`-lijst. Het maakt je feedback menselijk en veel makkelijker, voor beide partijen.
   
3. Verplaats jezelf in de ander
Als je jezelf verplaatst in de situatie van de ander, en je stelt jezelf de vraag ´hoe zou ik het vinden om feedback te krijgen op dit onderwerp/ deze situatie´, dan pas je vanzelf je boodschap aan. De verpakking van je feedback pas je aan de ander aan, zodat het echt om de inhoud kan gaan.
   
4. Begin eerst eens met luisteren
Als je openstaat voor de ander, voor het waarom van de situatie, dan maak je op een ´dieper` niveau contact met de ander. Het maakt dat de ander zich begrepen voelt. En wat zal er gebeuren als die ander zich begrepen voelt? Juist, die persoon zal zich openstellen voor jouw feedback en daarmee een start maken van groei en ontwikkeling. En laat dat nu net het uitgangspunt van feedback zijn.
     
In de bijbehorende video heb ik de tips nog wat verder uitgewerkt, zodat je er concreet in je eigen praktijk mee aan de slag kunt.  
  
Wat zijn jouw ervaringen hiermee? Ik lees je reactie graag hieronder.

Reageer op dit artikel