blog

Bajes-stage voor logistiek managers

carrière & mensen

Bajes-stage voor logistiek managers
Verklaring voor goed gedrag

De veiligheid in transport en distributie moet omhoog. Daarom vragen werkgevers om een ‘Verklaring Omtrent Het Gedrag’. Maar wat moeten we doen als werknemers, door criminele handelingen in het verleden, zo’n verklaring niet krijgen? Tijd voor reclassering in de logistiek?

De criminaliteit onder jongeren neemt toe. In totaal is 23 procent van alle Nederlandse jongens onder de 22 jaar in aanraking geweest met de politie. De overheid heeft vele jeugdprojecten georganiseerd om jongeren op het rechte pad te brengen. Maar helaas zonder resultaat. Meestal vallen de jongeren na enige tijd weer terug vallen in het criminaliteitscircuit. Het lijkt onoplosbaar. Wat betekent dit voor de logistieke sector waar, in verhouding tot andere sectoren, relatief veel jonge mannen met een crimineel verleden werkzaam zijn? Hoe geloofwaardig ben je als sector als je dit niet serieus neemt?

  
Veiligheid
Transport en distributie moeten steeds veiliger. Nu al leidt alleen al de transportsector volgens verzekeraar TVM een half miljard schade door diefstal. Risicomanagement stelt hoge eisen aan het personeel in transport en distributie. Werkgevers vragen daarom om een Verklaring Omtrent Het Gedrag (VOG).  Zo’n verklaring geeft aan dat het gedrag van de medewerkers geen belemmering vormt voor een bepaalde functie, bijvoorbeeld wanneer iemand omgaat met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. 

   

Tekort magazijnpersoneel
Je krijgt een VOG als uit onderzoek blijkt dat je geen strafbare feiten op je naam hebt staan. Ben je wel in aanraking geweest met justitie, dan wordt bekeken hoe bezwaarlijk dit is. De logistieke sector maakt zich zorgen over het komende chauffeurstekort. Ik maak me ook over zorgen over het tekort aan goed magazijnpersoneel dat straks niet voldoet aan de VOG-eisen. Stel je eens voor dat 25 tot 50 procent van je personeel die verklaring niet krijgt? Of, dat een personeelslid alsnog in aanraking komt met de politie. Ik ben nieuwsgierig welke logistieke dienstverleners in het HRM-beleid hieraan aandacht besteden?

  

Reclassering en logistiek
Het zittende kabinet vindt dat daders in hun eigen omgeving moeten worden aangepakt. Het kabinet denkt na over een nieuwe vorm van dienstplicht met een combinatie van straf, verwijdering van straat, de uitvoering van opgedragen werkzaamheden en heropvoeding vanuit thuis of school. Eventueel aangevuld met nachtdetentie.

In hoeverre zou de logistieke sector daar een rol in kunnen vervullen? Het is tijd voor de eerste EVO- en TLN-cursussen ‘Boefjes voor Dummies’, snuffelstages voor distributiemanagers in de jeugddetentie of een dag op stage met straatcoaches…

  

Bron cijfers: Criminologie.nl

Reageer op dit artikel