blog

De High Performance Organisatie: van meeloper naar koploper!

carrière & mensen

De High Performance Organisatie: van meeloper naar koploper!

Hoe komt u van een middelmatige onderneming naar de top toe? Deze keer wordt aandacht besteed aan de rol van het personeel. Dan moeten we eerst eens analyseren hoe uw personeelsbestand in elkaar zit.

Daartoe is het van belang na te gaan wat voor soort mensen er werken. Binnen een organisatie zijn de medewerkers onder te verdelen in drie soorten categorieën:

  1. De koplopers
  2. De meelopers
  3. De achterblijvers

Misschien moeten we daar eerst wat helderheid in geven. Van Dale omschrijft het begrip koploper kernachtig.

 

Ad 1
Een koploper is een persoon die in zijn vak, bedrijf dat in zijn sector een leidende positie inneemt of als vernieuwer optreedt;

Ad 2
Een meeloper is iemand die een beweging volgt uit opportunisme, niet uit overtuiging;

Tot slot de laatste groep:

Ad 3
Een achterblijver is een leerling die minder vorderingen maakt dan zijn medescholieren.

 

De eerste groep is in de regel niet groter dan 10 procent van de personeelsbezetting. Het aantal meelopers loopt meestal op tot 80 procent en zo blijven er nog 10 procent  achterblijvers over. Vooral deze laatste groep kan een verbeterproces behoorlijk ophouden.

 

Bottlenecks
In het boek Het Doel van Eli Goldratt komen we bijvoorbeeld Herbie tegen. Dat is de padvinder die door zijn overbelasting een hele groep ophoudt bij de wandeltocht in de bergen. Door zijn overbelasting te verminderen verdwijnt de bottleneck in de organisatie. Zijn we dan van het probleem af? Nee is het duidelijke antwoord: er volgt altijd weer een nieuwe bottleneck. Door zo veel mogelijk bottlenecks op te lossen wordt het peloton steeds groter. Het worden steeds meer meelopers. Daar is niets mis mee, maar we willen toch eigenlijk nog meer gaan presteren?

 

Onderwijs
Ja natuurlijk willen we veel meer presteren. Hoe doet men dat nu in het onderwijs? Daar wordt in de huidige tijd ingezet op competenties en vooral meer rendement. Dat betekent dat er meer studenten hun diploma moeten gaan halen. Veel Herbies weet men zo over de sloot te helpen. We krijgen zo meer van het zelfde. Veel studenten zijn dik tevreden met een zesje, want zo zeggen ze: het papiertje telt toch alleen. Er zijn nog steeds onderwijsdeskundigen en vooral managers van (hoge)scholen en universiteiten die dat prima vinden zolang het rendement maar stijgt, want daar worden ze op afgerekend door de overheid.

Dit is mijn ogen de dood in de pot voor de Nederlandse ondernemingen. Vergelijk dit eens met onderwijs in vele andere landen, zoals Finland. Daar worden de betere student de kans gegeven de beste te worden. Al in een vroeg stadium komt de krachten boven drijven en die krijgen de kansen. Geef de jeugd de kans en daag ze uit.

 

Goldratt gaat zelfs zover dat hij Herbie voorop zet. Als we dat zouden doen met de achterblijvers in onderneming zou het weleens gevaarlijk kunnen worden. Tenzij we ze goed bijscholen. Dan moeten ze willen en kunnen. Het proces zal wel sneller een beter gaan lopen, maar de kernvraag is: doen we het werk goed genoeg of doen we wel het juiste werk. Willen we in de concurrerende markten ons hoofd boven water houden, dan zullen we beide zaken moeten aanpakken. De Herbies moeten het zeker beter moeten gaan doen, maar we zullen daarnaast ook steeds meer moeten kijken of we wel het juiste doen.

 

Bij voorlopers wordt gesproken over vernieuwers. Dat is het sleutelwoord, waar we ons op moeten gaan concentreren. Van kleine stappen via kaizens of grote met kaizen blitzen bijvoorbeeld. Dat krijgen we alleen voor elkaar als we creatiever met onze medewerkers omgaan. Hier is een boeiend boek over geschreven door Jan den Breejen: De High Performance Organisatie. Meer over dit boek is te lezen bij Management en Literatuur

 

We zullen onze medewerkers eerst positief moeten laten leren denken en doen. Zij dienen verspillingen gaan zien en oplossen bij de wortel van het probleem. Zij zijn het grootste creatieve talent dat er is. We zullen dat beter moeten laten benutten. Daar geloof ik al jaren in. Mark Lammers, de bekende hockeytrainer, geeft het goede voorbeeld door de beteren in de ploeg nog beter te laten worden (zie ook http://www.marclammers.nl/). Zo kunnen we de beste medewerker in onze organisatie door hun eigen kwaliteit, die boven het maaiveld mag uitkomen, nog beter gaan benutten. Weg met de zesjescultuur. Dat vraagt van de medewerkers inzet en van de managers commitment. Pas als op deze wijze een team gevormd wordt zal er beter gescoord kunnen gaan worden. Zet de herbies naar voren, maar leidt ze wel op tot vernieuwers: van Herbie naar derby. Haal het beste uit uw mensen. Hoe pakt u dat aan?

Reageer op dit artikel