blog

Blije bedrijven presteren beter

carrière & mensen

Blije bedrijven presteren beter
Blije bedrijven presteren beter. Blog van Ronald de Roos

Om in de logistiek een hoge arbeidsproductiviteit te bereiken is sociale innovatie noodzakelijk. Dienend leiderschap en plezier in het werk zijn daarbij misschien op het oog “softe” maar in werkelijkheid wel keihard noodzakelijke aspecten.

"Blije bedrijven" was de titel van een verslag van een conferentie die onlangs is georganiseerd door de KNAW/Van der Gaag Stichting. In deze conferentie kwamen de nieuwste wetenschappelijke inzichten aan bod over voor wat wij normaal gesproken "sociaal gedrag"  noemen: aardig en behulpzaam zijn, goed zijn voor een ander. Gedrag, waarvan we zouden willen dat mensen dat ook in bedrijven vertonen.

 

Rinnooy Kan

De voorzitter van de SER, Alexander Rinnooy Kan, hield in zijn rede een warm pleidooi om ervoor te zorgen dat werknemers heel actief betrokken zijn bij de organisatie. Volgens hem is dat de sleutel tot moderne arbeidsverhoudingen en een wezenlijk onderdeel van de noodzakelijke sociale innovatie. Dit geldt zeker voor de logistieke sector, waar de bijdrage van de factor mens zeer groot is. Deze innovatie is niet alleen uit menselijk oogpunt  wenselijk, maar heeft vooral  ook economisch een noodzaak. Het stelt ons in staat om een hoge arbeidsproductiviteit te bereiken, welke nodig is om de concurrentie voor te zijn, in en vooral buiten Europa, met onder meer de landen in Azie en de beide Amerika’s. Zodat wij in staat zijn om onze welvaart op peil te houden.

 

Tijdens de bijeenkomst bleek dat het uitgangspunt "de mens is goed" een belangrijke factor vormt  om gemotiveerde medewerkers te krijgen. Een andere en zeker minstens zo belangrijke factor werd ook genoemd door Aukje Nauta van de UvA. Zij stelt dat leidinggevenden nogal eens de neiging hebben om directief op te treden. Terwijl dat juist contraproductief werkt.

 

Dienend leiderschap klinkt soft

Dienend leiderschap klinkt voor veel mensen nog als soft in de oren, maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt steeds weer dat dienend leiderschap ook meer resultaat oplevert. En dan niet alleen resultaat in termen van motivatie, maar vooral ook meer resultaat wanneer dat uitgedrukt wordt in termen van geleverde prestatie.

 

In "dienend leiderschap" vormt het luisteren naar je medewerkers een wezenlijk onderdeel. En dan bedoel ik echt luisteren. Bijvoorbeeld ook naar wat de medewerkers  belemmert om hun bijdrage te leveren. Goed communiceren is dus belangrijk, misschien is dat wel de achterliggende reden om ervoor te pleiten om meer vrouwen in leidinggevende posities te plaatsen.

 

Theorie al lang bekend

Deze inzichten kwamen naar voren op de bijeenkomst van de KNAW/Van der Gaag Stichting, maar bestaan in feite al veel langer. "Plezier in het werk" is de titel van het proefschrift van dr. ir. M.G. Ydo. Dit was indertijd een wetenschappelijke doorbraak, maar kennelijk is het zelfs in de wetenschap nog steeds nieuw. Komt dat misschien omdat we in onze dagelijkse praktijk onvoldoende rekening houden met die "oude, maar toch steeds weer nieuwe" inzichten?  Want was het eigenlijk ook al niet veel eerder bekend dat je mensen niet kunt "motiveren"? Terwijl je juist wel heel makkelijk mensen kunt demotiveren. Bijvoorbeeld door van hun te verlangen een topprestatie te leveren onder  omstandigheden, waarvan je (bij een wat minder oppervlakkige beschouwing) ziet dat die omstandigheden juist een topprestatie belemmeren. 

 

Zorg ervoor dat je die belemmeringen wegneemt en dan loopt het opeens weer veel beter. En dat is nog plezieriger werken ook. Maar dan moet je als management wel open staan voor opmerkingen en daar iets mee doen. Is dat  wellicht een goed voornemen voor dit jaar?

Reageer op dit artikel