blog

Überlogistiek: managen van logistiek management

carrière & mensen

Door logistieke processen slim te organiseren kan een bedrijf veel geld verdienen. Door ook het logistiek management zélf slim te organiseren, kan nog veel meer worden bereikt.

Überlogistiek: managen van logistiek management
organisatie van logistiek management

Bedrijf X en bedrijf Y hebben een vergelijkbaar logistiek proces, dezelfde externe marktomstandigheden, hetzelfde ERP-pakket, dezelfde barcodescanners, et cetera, en toch presteert het bedrijf X significant beter dan bedrijf Y. Rara, hoe kan dat?

 

Dit heeft veel te maken met degene die leiding geeft aan het geheel: de logistiek-/supply chain manager. Het is de intelligentie of de uitstraling van deze mevrouw of mijnheer die het verschil kan maken tussen een gemiddelde en een excellente logistieke prestatie.

 

Toch is hiermee het verschil tussen bedrijf X en bedrijf Y niet helemaal verklaard. Ook de invulling van de functie binnen de organisatie is van belang. Heeft die geniale logistiek manager ook voldoende beslissingsbevoegdheid? Wordt hij op de juiste kengetallen afgerekend? Voor welke schakels in de keten is hij verantwoordelijk? Hoe ziet de rest van zijn afdeling eruit?

 

Ik ben ontzettend benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek “Supply Chain Managers, who needs them?”. In dit onderzoek wordt (voor het eerst!) onderzocht hoe verschillende bedrijven in verschillende sectoren de rol van de supply chain manager hebben ingevuld. Ook wordt gekeken naar achtergrond en opleiding van de supply chain managers.

 

De hamvraag in het onderzoek is of er een verband bestaat tussen de logistieke prestatie van een bedrijf en de manier waarop dit bedrijf zijn supply chain management heeft georganiseerd.

 

Stel dat bedrijven die hun logistieke management-afdeling op een bepaalde manier hebben georganiseerd significant beter presteren dan hun concurrenten…

 

Als dat inderdaad de uitkomst van het onderzoek zou zijn, dan verwacht ik dat het vakgebied van logistiek management er een nieuwe dimensie bij zal krijgen: de organisatie van het logistiek management. Het gaat daarbij niet om de kunst van het slim organiseren zelf – wat logistiek management dus is – maar om het slim organiseren van het slim organiseren. Een soort Überlogistiek dus.

 

Lees ook:

Reageer op dit artikel