blog

Positioneer jezelf als bedrijf in de top

carrière & mensen

Zoals iedere andere markt is ook de logistieke arbeidsmarkt gebaseerd op vraag en aanbod. Onderzoek van Europhia Consulting toont aan dat de strijd om talent een grotere uitdaging wordt in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt binnen en buiten de sector.

Er is een algemeen tekort aan arbeidskrachten ontstaan, terwijl het juist gaat om de factor ‘human capital’ die het succes van een bedrijf bepaalt in een wereldwijde markt. Om die reden stellen, vooral internationale bedrijven, steeds vaker ‘human capital’ centraal in hun internationale strategie voor succes.

 

Goede manier positioneren

Om geschikte werknemers met de juiste competenties aan te trekken, moeten bedrijven zich op een goede manier positioneren in de arbeidsmarkt. Een bedrijf kan gezien worden als een productmerk dat bepaalde kenmerken uitstraalt naar de doelgroep, bijvoorbeeld de logistieke professionals waar het bedrijf naar op zoek is. Om een merk neer te zetten zijn bepaalde marketing processen nodig, die onderdeel uitmaken van brand management. Brand management heeft als doel het vergroten van de naamsbekendheid en de productwaarde naar klanten toe. Onderdeel van brand management is ‘HR marketing’ dat gericht is op de arbeidsmarkt om de juiste professionals aan te trekken.

 

Naamsbekendheid

Om deze naamsbekendheid te creëren zijn bedrijven steeds vaker aanwezig bij recruitment events, doen ze mee aan het toekennen van prijzen aan werknemers en gebruiken ze verschillende andere wegen om in contact te komen met de professionals waar ze naar op zoek zijn. Vooral sommige internationaal opererende bedrijven zijn creatief geworden in het aantrekken van werknemers in de wereldwijde arbeidsmarkt.

 

Bedrijfscultuur om talent aan te trekken

In een krappe arbeidsmarkt is bedrijfscultuur de belangrijkste factor geworden bij het bepalen van de werkgever, vooral voor senior en executive professionals in de logistiek. Professionals willen deel uit maken van het succes van het bedrijf; om die reden zijn integriteit en identificatie belangrijke waarden geworden.

 

Bedrijfscultuur vrijgeven

Ieder bedrijf heeft een unieke bedrijfscultuur. Maar, bedrijven moeten beginnen met het definieren van de bouwstenen van de bedrijfscultuur en deze prijsgeven. Dit vormt een belangrijk onderdeel van de HR marketing strategie. Op het moment dat het bedrijf zijn cultuur heeft prijsgegeven in de arbeidsmarkt, zullen professionals zich aangetrokken voelen wanneer zij zichzelf kunnen identificeren met het uitgegeven imago en reputatie van het bedrijf. HR marketing is een belangrijk onderdeel van een succesvolle recruitment strategie, omdat het de visies van het bedrijf laat zien en de waarde die het bedrijf hecht aan zijn werknemers.

 

Carriere in de logistieke sector

De logistieke sector is onderhevig aan een enorme uitdaging, omdat de vraag naar talent met verschillende vaardigheden stijgt. Maar, het lijkt erop dat HR marketing een nieuw thema is in de logistieke sector.

Gespecialiseerde tijdschriften en platforms voor netwerken hebben zich vaak gericht op logistiek gerelateerde onderwerpen. Maar, carriere planning en ontwikkeling als belangrijkste bezit van een bedrijf – ‘human capital’- maakte daar vaak geen onderdeel van uit. 

 

Carrierepad

Onderzoek van Europhia Consulting laat zien dat een gespecificeerd carierrepad in een bedrijf belangrijk is om talent aan te trekken en te behouden. Om die reden zou het beter communiceren van carriere mogelijkheden binnen het bedrijf duidelijker onderdeel moeten uitmaken van HR marketing.

Een positieve ontwikkeling voor de logistieke sector zijn de publicaties over carierre gerelateerde onderwerpen in logistieke bladen en op logistieke recruitment websites. Deze ontwikkelingen kunnen gebruikt worden door logistieke bedrijven om naamsbekendheid te creeren in de arbeidsmarkt, voor het plaatsen van advertenties en voor het creeren van interesse bij potentieel talent. Echter, het plaatsen van een banner op een website creert nog geen merk. Het vereist een hele marketing strategie om talent aan te trekken en een bedrijf te positioneren bij de top.

 

Talent uit andere sector

Logistieke bedrijven als werkgevers zijn bekend onder logistieke specialisten, maar worden te vaak minder interessant gevonden door talenten uit andere sectoren of jong talent die net een carrière start maken. Om succesvol te zijn in een wereldwijde markt, moeten bedrijven mensen hebben die in het bezit zijn van verschillende algemene- en academische vaardigheden. Als (jong) talent kiest voor een werkgever uit een andere sector in plaats van een uit de logistieke sector, alleen vanwege het imago en de reputatie, dan is dat een gemiste kans voor het bedrijf en de sector in zijn geheel.

 

Actie ondernemen

Dat het belangrijk is dat bedrijven zich positioneren als een merk en naamsbekendheid creëren in een krappe arbeidsmarkt wordt steeds duidelijker binnen de logistieke sector. Bedrijven hebben zich gerealiseerd dat ze actie moeten ondernemen om talent aan te trekken. Maar, de hoogte van prioriteit verschilt per bedrijf. Sommige logistieke bedrijven zijn begonnen met het aantrekken van mensen uit andere sectoren. Het is tijd voor de logistieke sector om hun bedrijfscultuur te gaan specificeren en het talent aan te trekken waar ze naar op zoek zijn. 

 

Employerbility

In de jaren negentig was het woord ‘employability’ een begrip voor werknemers om zichzelf met relevante vaardigheden en ervaring klaar te stomen voor de arbeidsmarkt en de juiste carrière mogelijkheden. Vandaag de dag gaat het om het woord ‘employerbility’ om daarmee te omschrijven wat bedrijven moeten doen om erkent te worden als een werkgever waar men voor kiest. ‘Employerbility’, in de zin van hoe bedrijven overkomen bij kandidaten en (jong) talent, die voor hun eerste/volgende carierrestap kiezen, is essentieel in een krappe arbeidsmarkt, omdat talenten steeds vaker kiezen voor de beste werkgevers in de markt.

Reageer op dit artikel