blog

Visibility – van wat?

carrière & mensen

Visibility – van wat?
Visibility

Trends in het logistieke vakgebied lijken vooral voort te komen uit de vernieuwingsdrift van softwareleveranciers. Waar het logistieke vakgebied, of tenminste, dat deel dat zijn toepassing vindt in de praktijk, al jaren vrij stabiel is, slingeren pakketbouwers regelmatig nieuwe termen de wereld in.

 De doorsnee logistiek manager moet wel voortdurend het gevoel hebben dat hij of zij hopeloos ouderwets is en achter de feiten aanloopt. Dit gevoel wordt wellicht nog versterkt door de aanzienlijke hoeveelheid problemen die de gemiddelde logistiekeling op dagelijkse basis dient op te lossen. En dat oplossen van problemen begint bij het signaleren ervan – zichtbaarheid dus, oftewel visibility.

 

Nu is het moeilijk om iets tegen visibility als zodanig te hebben, maar er zijn toch wel kanttekeningen bij te plaatsen. Ten eerste, waar komt die behoefte aan visibility vandaan? Volgens het bekende boek “De dictatuur van het design” van Donald Norman onstaat er een grote behoefte om controle uit te oefenen als er dingen mis dreigen te gaan. In vrijwel elke productiesituatie dient het adagium te zijn: eerst de onzekerheid reduceren tot een minimum, daarna pas geavanceerd gaan plannen en monitoren.

 

Als bijvoorbeeld de bewerkingstijden voortdurend onbetrouwbaar blijken te zijn, dan heeft het weinig zin om dit met heel geavanceerd event-management te gaan bekijken; beter is het om de oorzaak van de onbetrouwbaarheid op te lossen. Als het proces voorspelbaar is gemaakt zou die behoefte al aan visibility wel eens behoorlijk geslonken kunnen zijn.

 

Ten tweede is de vraag om visibility al een stuk trivialer als de verantwoordelijkheid om fouten op te lossen zo laag mogelijk in de organisatie neer wordt gelegd. Autonomie neerleggen op de werkvloer kan het voor een planner mogelijk maken een stuk proces als ‘black-box’ te beschouwen, omdat er een voorspelbare output volgt op een bepaalde input.

 

Als gedetailleerde events op een te hoog niveau in de organisatie worden gesignaleerd, bestaat het risico dat er ‘management-by-exception’ ontstaat, waarbij misschien één op de tien problemen wordt opgelost omdat er iemand bovenop springt, en de andere negen lopen hierdoor nog eens extra vertraging op. Kortom, het monitoren van alle events in een supply chain levert een enorme vloed aan informatie, en ik wens alle gebruikers van visibility-software dan ook veel succes en een lange nachtrust.

Reageer op dit artikel