artikel

Drie tips voor een succesvolle S&OP uitrol

carrière & mensen

Drie tips voor een succesvolle S&OP uitrol
Freek Aertsen

Sales & Operations Planning goed inrichten en de gemaakte interne afspraken nakomen. Voor veel bedrijven vormt dit nog een struikelblok. Freek Aertsen geeft in een serie blogs de pijnpunten bij S&OP aan en geeft tips over de aanpak.

De belangrijkste doelstelling van een S&OP-proces is om productie en logistiek zodanig te plannen en in te richten dat er zo goed mogelijk aan de verkoopwensen wordt voldaan en tegelijkertijd de winstgevendheid van het bedrijf optimaal wordt gediend. Juist omdat verkoop- en operationele afdelingen vaak tegengestelde belangen hebben, verkoop wil flexibiliteit en productie wil efficiency, is het belangrijk om de planning van deze afdelingen regelmatig op Management Team-niveau op elkaar af te stemmen. Het liefst in een cross-functioneel overleg.

Duidelijke doelstellingen

Maar voordat dat dit gebeurt moet eerst helder zijn waarom een bedrijf een S&OP planning maakt. Zorg dus eerst voor een duidelijk doel. Freek Aertsen vertelt in dit blog over de belangrijkste drivers en vragen die een uitgangspunt vormen voor het inrichten van het planning- en forecasting proces.

Maak informatie beschikbaar

Relevante informatie ter beschikking stellen aan alle belanghebbenden intern maar in de toeleveringsketen, geeft transparantie en dus duidelijkheid aan elk proces. “Dit is cruciaal als het gaat om forecasting en planning”, aldus Aertsen in zijn tweede blog. Stel je open, geef informatie.

Overleg en structuur

Wie doet wat en wanneer? Om een hoogwaardig besluitvormingsproces te bereiken, is het belangrijk om de besluitvormingsstructuur vast te leggen en het op te nemen in een routineus, periodiek, cross-functioneel proces.  Aertsen: “Om de buffers (silo-effect) tussen Sales en Operations te doorbreken, zetten topondernemingen multidisciplinaire teams op om de cross-functionele processen die ze hebben gecreëerd te beheren.”

Collegereeks Logistiek Management

Freek Aertsen trapt de Collegereeks Logistiek Management op 17 april af met een college over S&OP & the human factor. Hij gaat dan in op hoe je een S&OP proces inricht, welke organisatorische aspecten van belang zijn en welke rol planning en sales heeft. Het college maakt onderdeel uit van een reeks van zes colleges die op Nyenrode worden gegeven door hoogleraren en topdocenten.

Bekijk het overzicht van drie blogs die Freek Aertsen tot nu toe in deze blogserie schreef.

Reageer op dit artikel