artikel

Supply chain management: zet jezelf niet klem in de keten

carrière & mensen

Supply chain management: zet jezelf niet klem in de keten
Hans Baltjes

Een organisatie die zichzelf serieus neemt, kijkt voorbij de grenzen van zijn bedrijf, aldus Hans Baltjes. Hij is opleidingsmanager Logistiek & Economie bij Windesheim en jurylid voor de Interim Challenge 2016. ‘Als je alleen naar de schakel voor en achter je kijkt, beperk je jezelf en zul je op lange termijn de strijd verliezen.’

Wat is de essentie van supply chain management?

‘Die essentie is vooral een mindset. Bij alles wat je doet, moet je de eindgebruiker in gedachten houden. Hoe bied je die een maximaal product tegen een optimale prijs? Om dat te kunnen doen, is het nodig de hele keten te overzien en binnen die keten met elkaar samen te werken.’

Wat is het grootste misverstand?

‘Een organisatie kan denken dat het verstandig is om een proces voor zichzelf te optimaliseren, waardoor er misschien op korte termijn wat geld bespaard wordt. Of men denkt dat het genoeg is om samen te werken met de toeleverancier en de afnemer. Maar dan laat je kansen liggen en kun je op lange termijn zelfs de strijd verliezen.’

Wat werkt wel?

‘Als je de keten overziet en van elkaar weet wat je kunt, dan kun je elkaars sterke punten benutten en zo de eindklant optimaal bedienen. Kijk bijvoorbeeld naar de automobielindustrie. Automerken betrekken steeds vaker hun onderdelen van Original Equipment Manufacturers (OEM). Dat zijn toeleveranciers die in één specifiek onderdeel gespecialiseerd zijn, zoals uitlaten, of stuurwielen. Een ander voorbeeld is Nike, dat het ontwerpen tegenwoordig overlaat aan jonge, getalenteerde ateliers, die zelf met ideeën komen. Nike concentreert zich op de marketing en de order- en geldstroom. Het vergroot hun potentieel enorm. Dat alles leidt tot een beter aanbod aan de eindconsument. De totale waarde van de keten vergroot en daar wordt iedereen beter van.’

En, lukt het een beetje in de praktijk?

‘Het blijkt ongelofelijk moeilijk. In sommige branches is het lastig omdat er dominante schakels zijn. In de FMCG bijvoorbeeld bepaalt de retail de regels, in de koffiebranche hebben vooral handelaren het voor het zeggen. Dan is de verleiding groot om voor het eigen gewin te gaan. Vooruitgang die wel was geboekt is bovendien sinds 2008 grotendeels weer teniet gedaan door de crisis; voor veel bedrijven was overleven op korte termijn belangrijker dan de lange termijn. En dan nog, als je het wilt, moet je het ook nog kunnen. Ketensamenwerking vergt een enorme dosis communicatie.’

Wat gaan uw studenten bijdragen aan verbeteringen?

‘In de major Logistiek & Economie en de minor Supply Chain Management besteden we, naast de bedrijfskundige kant van het vak, veel aandacht aan het samenwerken met andere disciplines. Daarbij is de eindgebruiker steeds het centrale aandachtspunt: vanuit daar moet je terugredeneren de keten in. In die supply chain management-minor doen overigens ook studenten mee van andere opleidingen binnen en buiten Windesheim; dat onderstreept dat het vak veel verder gaat dan logistiek.’

U bent jury van de Interim Challenge 2016. Laat u uw visie op ketensamenwerking meewegen in uw oordeel?

‘Jazeker. Een goede interim manager moet twee dingen kunnen. Natuurlijk maakt hij eerst een zakelijke analyse van de verbeterpunten. Maar dan komt het belangrijkste: hoe gaat hij veranderingen realiseren? Hoe krijgt hij mensen mee? Dat is mijns inziens de grootste uitdaging, vooral de laatste jaren. Met name in de sectoren van productie en logistiek is steeds meer sprake van tijdelijke arbeid, waardoor het collectieve bewustzijn verdwijnt; als je niet uitkijkt, ontstaan er twee groepen, de oude garde en de jonge mensen die in- en uitstromen. Daar moet je als moderne manager goed mee kunnen omgaan, vooral in veranderprocessen. Ook hier geldt: focus op het gezamenlijk belang, en dat is de eindklant.’

Wat kunnen we morgen al doen om onze eigen ketensamenwerking te verbeteren?

‘Kijk naar buiten! Focus op de outcome richting de eindgebruiker en niet alleen op de output richting je afnemer. Als je alleen naar de korte termijn kijkt, zet je jezelf klem. Overzie de héle keten, bepaal je eigen kracht en werk van daaruit samen met je ketenpartners, zowel intern als extern. Dat is de basis voor een gezonde toekomst.’

Deelnemen aan de Interim Challenge, een wedstrijd voor interim managers in supply chain management, kan tot 16 november. De winnaar wordt op 14 januari 2016 bekend gemaakt.

 

 

Reageer op dit artikel