artikel

‘Projecten en veranderingen geven me energie’

carrière & mensen Premium

‘Projecten en veranderingen geven me energie’
Interimmanager Jolanda Egberink

“Ik hou van projecten en veranderingen en zoek ze daarom ook graag op.” De uitspraak is afkomstig van Jolande Egberink, interimmanager met een naar eigen zeggen goed luisterend oor. “Uitdagingen pak ik graag aan en daarom heb ik me ingeschreven voor de BLMC Interim Challenge.”

Jolanda Egberink zette om twee redenen de stap naar werken als interimmanager. “Het was tijd om iets anders te gaan doen. Bovendien maakte een reorganisatie bij FloraHolland, waar ik op dat moment werkte, de stap alleen maar eenvoudiger.  Mijn kinderen wonen niet meer thuis, zodoende kan ik me ook wat meer vrijheid permitteren.” De keuze van Egberink betekende een eind aan een dienstverband van twaalf jaar bij de bloemenveiling. “Dat was een hele verandering, maar niet naar onbekend gebied, omdat ik zowel bij Floraholland als in het verleden bij meerdere bedrijven projectmatig werk heb verricht.”

Programmamanager bij Van Dijk Educatie

Egberink is zich aan het oriënteren op een nieuwe interimklus. Recent voerde ze een korte interne opdracht voor BLMC uit en weer dáárvoor is ze vanuit deze management-consultancyorganisatie werkzaam geweest bij Studystore, onderdeel van Van Dijk Educatie. Bij dit bedrijf was ze vier maanden actief als programmamanager in een volgens haar bijzondere organisatie. “In de zomermaanden verandert de project gestuurde onderneming  in een met ploegendiensten werkende productorganisatie die circa twintig miljoen studieboeken en andere leermiddelen aan onderwijsinstellingen en studenten uitlevert. Mijn taak bestond uit het managen van zes projecten als programma op de aspecten samenhang, kwaliteit, tijd en dit alles binnen budget uitvoeren.”

Planning voor diverse projecten

De start van deze interimklus hield het opzetten van een planning in voor de diverse projecten binnen Van Dijk Educatie. “Door medewerkers samen te brengen en gezamenlijk de planning te maken en taken te verdelen zorgde dit voor overzicht en gaf het inzicht in de diverse activiteiten, in wie actiehouder is, het ontstaan van eventuele knelpunten en ook maakte het het nemen van maatregelen heel wat eenvoudiger. Daarop is vervolgens een kwaliteitdashboard gezet en aanvullend zijn er reguliere presentaties over de voortgang gegeven aan het management.”

‘Meekrijgen’ van mensen

Egberink omschrijft het opzetten van de projectplanning voor haar als iets redelijk eenvoudigs. “Maar voor iemand die nog niet eerder met zoiets heeft gewerkt is het een eyeopener.” Het ‘meekrijgen’ van mensen is wat de interimmanager als grootste uitdaging ziet. “Het is altijd belangrijk om bij veranderingen een paar ambassadeurs te vinden die je verder kunnen helpen. Lukt dat, dan krijg je daar zelf ook een goed gevoel van, omdat je toch degene bent die de verandering in gang hebt gezet.”

Interimklus leidde tot betere communicatie en sturen op KPI’s

De resultaten bij de interimklus zijn volgens Egberink het beste als volgt samen te vatten: “Er is meer inzicht gecreëerd, de communicatie tussen de business en de afdeling ICT is verbeterd en managers kunnen beter sturen op basis van KPI’s.”

Internationalisering binnen FloraHolland

Gevraagd naar de opdracht die haar het meest is bijgebleven, noemt de interimmanager een project binnen FloraHolland. Ze werd gevraagd om bij te dragen aan het bereiken een strategisch doel: internationalisering. Dat doel viel samen met het verzoek van een grote Keniase klant die lid wilde worden van de veiling. “Het was een mooie uitdaging om die twee zaken tegelijkertijd voor elkaar te krijgen. Het betekende wel dat er wekelijkse overlegmomenten nodig waren. Gekoppeld aan een integrale planning gaf dat een goed beeld van eventuele bottlenecks. Ik realiseerde me wel dat een geïntegreerde blik op vier grote veranderingstrajecten met ieder hun eigen planning kan leiden tot weerstand. Daarom is het woord intergrale planning vervangen door het woord integrale ambitie.”

‘Ik ga voor zowel de uitdaging als de klanttevredenheid’

Wat Egberink drijft bij een interimproject is meer dan de uitdaging alleen. “Ik ga echt voor klanttevredenheid. En daarnaast stuur ik op flexibiliteit, een onderneming moet snel kunnen inspelen op de marktontwikkelingen. Dat is alleen mogelijk wanneer een interne organisatie op orde is. En dan streef ik er altijd naar om samen van visie naar actie en resultaat te gaan. Dat lukt vaak, mits je maar aangeeft wat de noodzaak van een verandering is.”

‘Kijken waar ik sta tijdens de BLMC Interim Challenge’

Ook voor de interimmanager Egberink staat de BLMC Interim Challenge voor de deur. Ze heeft zich ingeschreven met het idee om een uitdaging aan te gaan. “Daar hou ik van. Ik ben dus ook benieuwd naar de case die we voorgeschoteld krijgen. Winnen is misschien geen ‘moetje’, maar ik ga wel mijn best doen en kijken waar ik sta met mijn logistieke achtergrond en ervaring.”

Reageer op dit artikel