artikel

Wajongers en logistiek 
succesvolle combinatie

carrière & mensen

Wajongers en logistiek 
succesvolle combinatie

De logistiek biedt bijna twee keer zoveel kansen voor Wajongers als andere sectoren. Toch valt er nog veel te winnen. Ruim driekwart van de bedrijven werkt nog niet met Wajongers.

Uit: Logistiek Magazine, maart 2015 
Logistiek is bij uitstek een deelmarkt waar Wajongers een plek kunnen vinden. Gemiddeld heeft twaalf procent van de bedrijven met logistieke processen Wajongers in dienst; bijna dubbel zoveel als andere sectoren. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Sectorinstituut Transport en Logistiek (fusie van VTL, Gezond Transport en Fuwa Wegvervoer) onder werk­gevers in de sector.
In 2014 zijn 1.630 bedrijven (aangesloten bij SOOB) telefonisch geënquêteerd. Er is onder andere onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om mensen die op jonge leeftijd door een ziekte of handicap arbeidsongeschikt zijn geworden, binnen Transport en Logistiek aan het werk te helpen. Zeven procent van de 1.630 ondervraagde bedrijven heeft Wajongers in dienst. Zij verrichten in deze bedrijven voornamelijk hand- en spandiensten (32%) en chauffeurswerkzaamheden (27%). Loods- en magazijnwerkzaamheden worden ook veel door Wajongers gedaan, respectievelijk twaalf procent en tien procent. In acht procent van de bedrijven werkt een Wajonger op de administratie. Zeven procent van de Wajongers is (assistent)verhuizer, vijf procent werkt als logistiek medewerker en drie procent als bijrijder.
Onder bedrijven met logistieke werkzaamheden is de inzet van Wajongers veel groter. Gemiddeld heeft twaalf procent van de bedrijven met logistieke processen heeft Wajongers in dienst. Positieve uitschieters zijn bedrijven met opslag gevaarlijke stoffen en VAL-activiteiten. Van deze bedrijven heeft respectievelijk 50 en 45 procent Wajongers aan het werk of in dienst; kort gevolgd door orderpicking, douane-entrepot, bulkopslag, voorraadbeheer en opslag HACCP.
Esther Vorekamp van STL verklaart de hogere participatiecijfers in de logistiek vanwege de aard van de werkzaamheden: “Logistiek kent veel ongeschoolde werkactiviteiten.” Koen Biemans, key accountmanager Overheid bij Manpower: “De logistiek is ook een sector die haar processen goed kent. Bovendien werkt de sector al veel samen met de sociale werkplaats.”

Subsidie en begeleiding

Wat verder opvalt uit het onderzoek: hoe hoger het aantal werknemers in een bedrijf, des te groter de kans dat men ook Wajongers in dienst heeft of werkzaamheden heeft die door Wajon­gers gedaan zouden kunnen worden. Van de ondervraagde bedrijven met 100+ werknemers zegt 64 procent Wajongers aan het werk (35%) of in dienst te hebben (29%) Bij bedrijven met 50 tot 100 werknemers is dat 37 procent (21% aan het werk, 16% in dienst). Van de bedrijven met 21-50 werknemers heeft 28 procent Wajongers aan het werk.
Feit is ook dat 77 procent van de (logistieke) bedrijven nog geen gebruik maakt van Wajongers. Biemans: “Bedrijven willen wel, maar weten vaak niet hoe ze de Wajongers moeten inpassen.” Er zouden meer bedrijven participeren als de overheid nog meer begrip zou hebben voor de competitieve markt waarin de bedrijven opereren. Biemans doelt onder meer op subsidie en begeleiding. Ook uitzendbureaus kunnen een belangrijke rol spelen bij het inpassen van Wajongers.

Reageer op dit artikel