artikel

Zes aanbevelingen: maak werk van fysiek werk

carrière & mensen

Zes aanbevelingen: maak werk van fysiek werk

Wanneer doe je genoeg als manager om fysiek ongemak te voorkomen? Bert van de Wijdeven schreef vanuit zijn jarenlange ervaring een lezenswaardig boek. Dit zijn de zes aanbevelingen die hij doet.


Uit: Logistiek Magazine, december 2013

Vijfentwintig jaar geleden ging Van de Wijdeven aan de slag als fysiotherapeut. Al snel deed hij ervaring op met fysieke arbeid in de logistiek, zoals bij Sligro in Veghel. Van daaruit bouwde hij samen met Ton 
Vereijken zijn praktijk en expertise uit. Zijn ervaringen zijn gebundeld in een boek, dat vooral ondernemers en managers wil helpen om op dit punt gezond beleid te maken.

1. Train op arbeidsmotoriek

Bewuste overdracht van bewegingen door middel van gerichte training komt zelden voor. Dat is de sport wel anders: trainen op de backhand of op tweebenig schieten hoort tot de basis. Behalve voorkomen van blessures helpt gericht trainen op arbeidsmotoriek ook voor meer productiviteit. Alleen voorlichting geven volstaat niet, net zo min als e-learning. Implementeren is vaak maatwerk, naast een standaard structuur van bewegingstechnieken.

2. Coach als een professional

Er zijn in dit land zo’n 900 geregistreerde Coaches Fysieke Arbeid. Hun taak is het omgaan met fysieke arbeid vorm te geven en te borgen. Coachen moet intern gebeuren om een hoge acceptatie te krijgen, bij voorkeur door de direct leidinggevende. Maar vaak is ondersteuning hard nodig, omdat leidinggevenden lang niet altijd beschikken over deze vaardigheden. Een logistiek manager, die het werk op de vloer nooit heeft gedaan, krijgt het lastig. Betrokkenheid van de leiding is onmisbaar in het coaching-traject.

3. Laat werkplek aansluiten

Er is een wettelijk kader voor het inrichten van de werkplek. Dat is de zogenaamde Arbeidscatalogus met daarin doelvoorschriften. De werkgever is verplicht een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) houden. Maar het is minstens zo belangrijk om de aandacht voor de werkplek terug te brengen naar de werkvloer. Werknemers moeten zelf kunnen experimenteren met verbeteringen en kleine aanpassingen kunnen doorvoeren. En zich bovenal betrokken blijven voelen bij een zo goed mogelijke werkplek.

4. Organiseer herstelbegeleiding

Twintig procent van de werkgerelateerde klachtenstroom houdt verband met zwaar lichamelijk werk. Veel verzuimkosten komen voor rekening van aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Toch is er geen bedrijfsarts die tijdens de herstelbegeleiding rekening houdt met het fysieke werk, zoals in de (top)sport. De reguliere zorg heeft alleen oog voor de algemene gezondheidstoestand. Maar het risico van vertraagd herstel is groot als in de begeleiding geen rekening wordt gehouden met specifieke belasting van spieren en gewrichten.

5. Geef het werk meer status

Ook los van zwaar lichamelijke arbeid is een opwaardering van het werk in bijvoorbeeld magazijnen van groot belang. Vakmanschap is gebaseerd op specifieke kennis, vaardigheid, inzicht en ervaring. Om vakmanschap zichtbaar te maken is het goed om de inhoud van het werk expliciet te maken en te voorzien van een certificering. Zonder structuur en certificering blijft ongeschoold werk ook na fragmentarische scholing ongeschoold. Dat is jammer voor de werkbeleving, voor het vak en voor bedrijven die goede medewerkers zoeken.

6. Ga gesprek over leefstijl aan

Lastig punt. Kan een werkgever zich bemoeien met de levenswandel van een werknemer? Het veilige standpunt is dat de werkgever mag faciliteren. Meer niet. Maar onderzoek laat zien, dat laagopgeleiden gemiddeld tien jaar minder gezond leven dan hoogopgeleiden. Is het geen maatschappelijke plicht om daar wat aan te doen, al wil lang niet iedereen laten aanspreken op de zogenaamde BRAVO-onderwerpen: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. 
Het bedrijf kan met diverse prikkels een aanzet geven tot verandering.

Het boek Werk aan fysiek werk is verkrijgbaar bij Uitgeverij Damon in Budel, maar ook in de boekhandel en via internet.

144 pagina’s ISBN 978 94 6036 1661

Reageer op dit artikel