artikel

Patrick Gunther: ‘Bedrijven moeten meer 
stageplekken aanbieden

carrière & mensen

Patrick Gunther: ‘Bedrijven moeten meer 
stageplekken aanbieden

De nood is nog niet hoog, maar in het dc van Bausch+Lomb dreigt wel een tekort aan technisch logistiek personeel. Patrick Gunther, directeur EMEA Logistics & European Logistics Center, wil graag meer jongeren interesseren voor dergelijke functies.

Uit: Logistiek Magazine, augustus 2013

Gunther steekt in zijn kantoor op de bovenste verdieping van het Europese logistieke centrum van Bausch+Lomb (B+L) bij luchthaven Schiphol gelijk van wal als het onderwerp logistiek en techniek ter sprake komt in relatie tot personeelstekort en de geringe interesse bij jongeren. “We hebben er nu nog niet zo heel veel last van, want mede door de crisis is de vraag in een wat rustiger vaarwater gekomen. Maar vooruitkijkend naar de toekomst merk ik wel duidelijk dat binnen de industrie en specifiek de logistiek een schreeuwend tekort dreigt aan technisch personeel van rond de 63.000 arbeidsplaatsen in 2017.”

Volgens Gunther is de behoefte aan technisch personeel vooral ingegeven door het geavanceerde geautomatiseerde warehousingsysteem in het distributiecentrum van de lenzenproducent op Schiphol. “Dat vraagt een andere aanpak als het gaat om het werven van mensen. Ik heb de laatste jaren veel logistieke seminars meegemaakt, en die gingen vooral over techniek, supply chain concepten en transportmodi. De ‘mens’ komt in deze sector maar weinig aan bod. Laat onverlet dat ik er verandering in zie komen, omdat er interesse bestaat in het aspect ‘mens’ bij veel bedrijven. Daarbovenop komt dat ook zij kampen met dezelfde problemen als wij.”

Vergrijzing

Hij stelt vast dat de complexiteit van logistieke systemen groeit, waardoor de rol van operators op de werkvloer verandert. “Mensen moeten beter getraind zijn en dat stelt dus ook weer hogere eisen aan bedrijven die tijdelijke krachten verschaffen. Je kunt niet zo maar iemand van de straat plukken. Ook is er de vergrijzing op lange termijn, die opdoemt. De jeugd op de middelbare school die dit gat moet opvullen, staat helaas niet te springen om een technische opleiding te volgen. Als scholier heb je steeds meer keuze en bovendien is het zo dat ‘techniek’ gewoon niet hot is. Het feit dat bij voorlichtingsavonden voor een vervolgstudie wordt geroepen tegen jongeren ‘doe vooral wat je leuk vindt’ helpt ook niet echt mee.”

Losse onderdelen

Op diverse vlakken is B+L in Nederland actief om jongeren te motiveren voor een technisch georiënteerde baan binnen de logistiek. Gunther: “Onze initiatieven bestaan eigenlijk uit losse onderdelen. Zo zijn we lid van het European Supply Chain Forum. Dit platform is een initiatief van de TU Eindhoven. Uit dat programma hebben we elk jaar studenten over de hele wereld die hier projecten uitvoeren. Hieruit is ook een aantal mensen gekomen die inmiddels voor ons werken. Dit programma is dus een mooie recruitment base voor ons.”

Desalniettemin hoort Gunther op dit moment vanuit diverse opleidingen veel klachten dat bedrijven onvoldoende stageplekken aanbieden. “Als bedrijf ben je verplicht om jongeren plekken te bieden. Zo hebben we er bewust voor gekozen om hbo-studenten stages aan te bieden. Er zijn namelijk altijd meer dan genoeg problemen in ons logistiek centrum die opgelost moeten worden. Wat wij in de praktijk merken, is dat je met een student iemand in huis haalt, die met een frisse en nieuwe blik aankijkt tegen een probleem. Belangrijk daarbinnen is dat je ze goed begeleidt. We hebben een aantal mensen hier die dat goed kunnen.”

Snuffelstage

Om middelbare scholieren warm te maken voor logistiek en techniek begint B+L in september met een scholengemeenschap uit Hoofddorp een soort van snuffelstageproject. “Op havoniveau heeft deze school een technasium. Tijdens de havostudie heeft de scholier een technisch pakket. Onderdeel daarvan is dat je elk half jaar opdrachten moet vervullen bij een bedrijf. In september krijgen we twee klassen, een brugklas en een havo 4 klas, die hier verdeeld in groepen van vier voor ons een aantal problemen oplossen. Denk daarbij aan problemen die we hier hebben met statische elektriciteit en bepaalde sensoren die niet goed werken door schittering. We helpen ze zes weken als er vragen zijn. Aan het eind van de rit komen ze hier weer terug om hun bevindingen te presenteren. Zo bieden we de school ruimte om een project uit te voeren, want het bleek dat ze een tekort hadden aan bedrijven waar ze terecht kunnen.”

Het argument van veel bedrijven dat ze nu even geen stages aanbieden vanwege de crisis, vindt Gunther erg kortzichtig. “Ze zijn misschien nu even niet nodig, maar in de toekomst wel, dus mijn oproep is: wees hierin enthousiast, maak er tijd voor vrij en investeer vooral ook in de begeleiding van deze scholieren.”

Naast universiteiten, hbo’s en middelbare scholen nodigt Gunther ook basisscholen uit om kennis te maken met B+L middels een workshop. “Het gaat om kinderen uit de groepen vijf tot en met acht. Het thema is niet zozeer techniek, maar het gaat ons vooral om het belang van het oog en wat je er mee kunt. Daarnaast laten we de kinderen de operatie zien. Een mooi gezicht trouwens als je kinderen van een jaar of negen getooid ziet met een groot veiligheidsvest. Je merkt dat ze dat supercool vinden. Wat we hopen is dat er bij deze kinderen toch het één en ander beklijft als ze later voor hun opleidings- of beroepskeuze komen te staan.”

Onvervulbare vacatures

Ondanks deze inspanningen om jongeren en kinderen te interesseren voor logistiek en techniek vreest Gunther dat hij de komende jaren te maken krijgt met onvervulbare vacatures. “Op dit moment hebben we er geen openstaan. We hebben echter vacatures gehad waarbij het lang duurde voordat deze ingevuld werden. Het gaat daarbij vooral om functies voor EHS (Environmental Health and Safety) managers, quality managers, groepsleiders en supervisors. Belangrijke krachten, want we hebben een sterk geautomatiseerd distributiecentrum waar ook veel manuele value added logistics (VAL) en manufacturingachtige activiteiten plaatsvinden. In de praktijk blijkt dat het lastig is om vooral voor dit type functies geschikte mensen te vinden.”

Ook ondervindt Gunther problemen met het vinden van geschikte mensen voor de Europese planning. “Dat betreft functies voor demand en supply chain planners. Die halen we voornamelijk uit het LMS (Logistics Management Systems) programma van de TU Eindhoven, maar bij het recruiteren zien we ook daar dat vacatures maar weinig reacties opleveren. Opmerkelijk, want dit zijn niet heel specifieke functies: ook veel Europese en Nederlandse bedrijven hebben dergelijke afdelingen. Ik voorzie dat het vinden van mensen voor deze functies op de langere termijn steeds moeilijker wordt. Bij supply chain planning merken we dat de kandidaten uit het buitenland komen en beperkt uit Nederland. Bij quality- en EHS-functies lijkt het er op dat de logistiek daar nu pas aan begint te denken. De meeste kandidaten voor deze functies komen uit de bouw of industrie.”

Onvoldoende prioriteit

Gunther vindt dat EVO en Dinalog voldoende programma’s opzetten voor het trainen en opleiden van mensen. “Er gebeurt het één en ander en we ondersteunen ook de initiatieven die beide nemen, maar uiteindelijk komt het er op neer wat bedrijven individueel doen op dit vlak. Pas dan kun je het tij keren. Wat ik nu zie, is dat het onderwerp leeft bij bedrijven, maar het heeft onvoldoende prioriteit terwijl het wel een issue wordt. Mijn boodschap is dan ook: zoek de link met het onderwijs.”

Werkgevers willen subsidie 
voor stage

Het onderwijs en de werkgevers hebben onlangs een beroep gedaan op het kabinet, om het groeiende tekort aan stages hard aan te pakken. De MBO Raad en werkgeversorganisaties VNO/NCW en MKB Nederland pleiten daarom samen voor een subsidieregeling voor stageplekken. Sectoren waar genoeg werk is, maar waar onder druk van de economische crisis minder stageplaatsen worden aangeboden, zoals de techniek, moeten financieel ondersteund worden. De MBO Raad en de werkgevers hopen zo snel mogelijk in gesprek te gaan met minister Bussemaker (Onderwijs) om het nijpende tekort aan stageplekken samen aan te pakken.

Reageer op dit artikel