artikel

DAAD helpt SelektVracht aan personeel op uurloon

carrière & mensen

DAAD helpt SelektVracht aan personeel op uurloon
Selektvracht

SelektVracht is één van de bedrijven in de logistiek die het aandeel medewerkers op uurloon wil verhogen. Om dit te realiseren heeft de organisatie Werkgeversservicepunt DAAD ingeschakeld voor de werving en selectie. Daarbij kon DAAD ervoor zorgen dat de productiviteit van de nieuwe medewerkers op peil komt. Dit heeft SelektVracht niet alleen goede en productieve medewerkers opgeleverd, maar ook kostenbesparingen.

SelektVracht is één van de bedrijven in de logistiek die het aandeel medewerkers op uurloon wil verhogen. Om dit te realiseren heeft de organisatie Werkgeversservicepunt DAAD ingeschakeld voor de werving en selectie. Daarbij kon DAAD ervoor zorgen dat de productiviteit van de nieuwe medewerkers op peil komt. Dit heeft SelektVracht niet alleen goede en productieve medewerkers opgeleverd, maar ook kostenbesparingen.

Projectgegevens
Bedrijfsnaam: VrachtSelekt   Leverancier/dienstverlener: Selektvracht
Plaats: Rotterdam  
Branche: logistiek & transport   Bedrijfsgrootte:
Bedrijfstype: Logistiek   Datum ingebruikname: 23-12-2011
Productnaam:  

Er zijn verschillende manieren van het belonen van personeel met ieder voor- en nadelen. Voorheen werd vooral personeel aangenomen dat betaald werd aan de hand van het aantal afgeleverde pakketjes, het zogenaamde stukloon. Medewerkers die deze manier van verloning prettig vinden, doen het werk vaak ergens naast. Het zij naast een studie, een andere baan of naast hun pensioen.

      

Heel andere doelgroep 

SelektVracht wil ook werknemers aantrekken die meer zekerheid wensen in de vorm van uurloon oftewel een vast contract. Dit is een heel andere doelgroep die SelektVracht maar moeilijk kon vinden. Een andere uitdaging waar de organisatie tegenaan liep, was de productiviteit van deze nieuwe medewerkers. Je hebt natuurlijk altijd te maken met een inwerkperiode, maar door verloning door middel van uurloon krijgen de nieuwe medewerkers geen productiviteitsprikkel.

    

Voordat productiviteit van medewerkers aan de orde kwam, moesten er eerst nieuwe medewerkers in dienst zijn en moest er dus geworven en geselecteerd worden. DAAD benaderde SelektVracht om een deel hiervan uit handen te nemen. Dit bedrijf heeft toegang tot een schat aan Rotterdamse werkzoekenden. Zij kan namelijk putten uit de bestanden van UWV Werkbedrijf, SoZaWe en reïntegratiebedrijven, waarin 35.000 Rotterdamse werkzoekenden staan ingeschreven. Ook voor de personeelsvraag van SelektVracht heeft DAAD deze bestanden aangewend. Uit deze groep werkzoekenden selecteert DAAD kandidaten die aan de wensen van SelektVracht voldeden, maar ook kandidaten die nog niet beschikten over het gewenste niveau. In het laatste geval komt het productiviteitsvraagstuk aan de orde.

     

Aan de hand van een productiviteitsmeting worden er concrete plannen gemaakt. Om de nieuwe werknemer op het gewenste niveau te krijgen, kan er via het Werkgeversservicepunt een beroep gedaan worden op voortrajecten waarbij een werknemer bijvoorbeeld vooraf een training krijgt om de kneepjes van het vak te leren. Deze oplossingen voor productiviteitsissues worden door de overheid ondersteund met als doel mensen uit een uitkeringssituatie krijgen. De organisatie helpt ondernemers met hun personeelsinvulling en waar relevant ook met het toepassen van voortrajecten.

    

Wet naar vermogen 

Een andere oplossing voor zo’n productiviteitsissue is de nieuwe wet ‘wet werken naar vermogen’. Deze wet wordt pas in 2013 landelijk ingevoerd, maar Rotterdam doet mee aan een pilot loondispensatie. Via DAAD kunnen werkgevers er al kennis mee maken. Hierdoor kunnen zij werknemers die minder productief zijn, via de pilot onder het minimum loon betalen want de overheid vult het inkomen van de werknemer eventueel aan tot het sociaal minimum. SelektVracht bespreekt de mogelijkheden met het Werkgeversservicepunt om ook de voordelen van de pilot te benutten.

      

De organisatie heeft reeds een aantal werknemers via DAAD aangenomen en de werving is nog steeds in gang. Voor SelektVracht heeft door de samenwerking enerzijds minder inwerkkosten en risico’s opgeleverd, anderzijds een besparing van de kosten voor de werving en voorselectie. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten: werkgevers worden geholpen bij de invulling van hun personeelsvraag en werkzoekenden worden aan de slag geholpen en laten de uitkeringssituatie achter zich.

Reageer op dit artikel