artikel

Hoogleraren, welke aanstellingen zijn er?

carrière & mensen Premium

Hoogleraren, welke aanstellingen zijn er?
Hoogleraren, welke aanstellingen zijn er?

Nederland kent 59 logistieke hoogleraren. Maar welke soort aanstellingen zijn er nu eigenlijk? Wettelijk zijn er twee soorten hoogleraren, ‘gewone’ hoogleraren en bijzonder hoogleraren. Gewone hoogleraren worden aangesteld door de universiteit en is onder te verdelen in hoogleraren 1, 2 en adjunct-hoogleraren, gebaseerd op de inhoud van de functie.

Wat is een bijzonder hoogleraar?

Bijzonder hoogleraren worden aangesteld door een rechtspersoon, vaak een stichting of vereniging.Het bijzonder hoogleraarschap wordt toegepast om, op verzoek van een externe instantie, experts op een bepaald vakgebied onderwijs te laten verzorgen. Het betreft vaak een zo specialistisch gebied, dat instelling van een structurele leerstoel niet aan de orde is.

 

Wat is een adjunct-hoogleraar?

De benoeming tot adjunct-hoogleraar komt voort uit tenure-track beleid, waarbij een onderzoeker een vast dienstverband (tenure) kan verwerven door goed te presteren. De benoeming geldt voor 5 jaar. Na deze periode volgt een beoordeling die kan leiden tot een benoeming tot gewoon hoogleraar 2.

 

Wat is een hoogleraar honorair?

Een hoogleraar honorair heeft een aanstelling bij de universiteit zonder dat bezoldiging wordt genoten. Hij is aangesteld voor een tijdelijke periode, in de regel 5 jaar.

 

Wat is de positie van een hoogleraar?

De hoogleraar speelt een centrale rol in (de organisatie van) onderwijs en onderzoek. Hij (of zij) draagt de hoofdverantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de oriëntatie van de binnen de eenheid te verrichten werkzaamheden. Verder is hij de eerst verantwoordelijke voor de organisatie van de eenheid en moet hij een bijdrage leveren aan organisatie en beleid van de faculteit. 

 

Wat is met emeritaat gaan?  

Emeritaat is de naam voor het pensioen van een hoogleraar. Emeritus is een Latijns woord dat letterlijk vertaald ‘uitgediend’ betekent; de gangbare betekenis in het Nederlands is ‘rustend’.

Veel hoogleraren blijven ook na hun pensioen wel actief in hun vakgebied; het promotierecht (een promovendus tot doctor benoemen) vervalt echter meestal na vijf jaar. Soms voeren hoogleraren die met emeritaat zijn de titel em. prof. of prof. em. (emeritus professor).

Hoogleraren gaan met pensioen op 65-jarige leeftijd. Velen willen desondanks nog verbonden blijven aan hun instelling, vaak in de vorm van een nulaanstelling of gasthoogleraarschap. Gewoonlijk verrichten emeriti dan geen beheers- of bestuurstaken meer, en vaak geven ze ook geen onderwijs meer. In de praktijk kunnen ze zich nog met onderzoek bezighouden of het begeleiden van promovendi die hun proefschrift niet vóór het emeritaat van hun promotor hebben kunnen afronden.

Reageer op dit artikel