artikel

Hoogleraren Universiteit van Tilburg

carrière & mensen Premium

Hoogleraren Universiteit van Tilburg
Universiteit Tilburg

In Tilburg zijn de meeste hoogleraren actief op het vlak van kwantitatieve logistiek en operations research. De universiteit heeft een Masteropleiding supply chain management.
Professor distributielogistiek Jos Vermunt is zijn werk voor de faculteit aan het afbouwen en stopt in 2012.
Aantal logistieke afstudeerders per jaar: 70

(klik op de naam van de hoogleraar voor een uitgebreid profiel)

  

Prof. dr. ir Dick den Hertog (1967)

Hoogleraar sinds: 1 januari 2000

Leerstoel: Operations Research

Trefwoorden: Operations Research en logistiek

    

Prof. dr. ir. Hein Fleuren (1960)

Deeltijd hoogleraar sinds: 1 juli 2000

Leerstoel: Operations Research in de praktijk (sponsor TNT-Express)

Trefwoorden: Operations Research in de logistieke praktijk

    

Prof. dr. Goos Kant (1967)

Deeltijd hoogleraar sinds: 1 september 2005

Leerstoel: Operations Management & IT

Trefwoorden: optimalisatietechnieken in logistieke processen, transport-vraagstukken, belading, productie, personeelsplanning en voorraadbeheer.

    

Prof. dr. Henk Akkermans (1964)

Deeltijd hoogleraar sinds: 1 januari 2005

Leerstoel: Dynamiek van Toeleveringsnetwerken

Trefwoorden: effectieve besturing van interorganisationele ketens en netwerken.

    

Prof. dr. Jalal Ashayeri (1955)

Deeltijd hoogleraar sinds: 1999

Leerstoel: Quantitative Supply Chain management

Trefwoorden: Kwanitatieve modellen en systeem ontwerp voor productie, distributie- en warehouse.

  

Prof.dr. Jack Kleijnen (1940)

Deeltijd hoogleraar sinds: 1980

Leerstoel: Simulatie en informatiesystemen

Trefwoorden: computersimulatie van complexe systemen zoals logistieke netwerken.

  

Prof. dr. ir. Bart Vos (1964)

Deeltijd hoogleraar sinds: 1 mei 2003

Leerstoel: Inkoop management (NEVI leerstoel)

Trefwoorden: relatie inkoop en supply chain management, leveranciersrelaties, global sourcing en maatschappelijk verantwoord inkopen.

       

Prof.dr.ir. Jos Vermunt (1947)

Deeltijd hoogleraar sinds: 1 januari 1996

Leerstoel: Distributielogistiek

Trefwoorden: ontwerp van logistieke processen, ketens en netwerken.

    

Prof. drs. Cees Ruijgrok (1949)

Deeltijd hoogleraar sinds: 1990

Leerstoel: Transport en logistiek management (TiasNimbas)

Trefwoorden: transport en logistiek managment

Reageer op dit artikel