artikel

Een vaste baan is in deze tijd van groot belang

carrière & mensen

Een vaste baan is in deze tijd van groot belang
Logistics Labour Survey Tempo Team

Het jaarlijkse Logistics Labour Survey (LLS) van Tempo Team levert weer veel inzichten op in de logistieke arbeidsmarkt. Kees Verweij van TNO schreef het rapport. Hij legt negen stellingen voor aan drie managers.

De groei in aantal medewerkers in 2010 zit vooral bij de extern ingehuurde werknemers

 

LOGISTICS LABOUR SURVEY

Het Logistics Labour Survey toont trends, behoeften en ontwikkelingen op de logistieke arbeidsmarkt in industrie, groothandel en logistieke dienstverlening. Issues als opleiding, arbo en veiligheid komen aan de orde. Ook geeft het een beeld van de rol en omvang van flexibele arbeid in de logistieke markt.

De belangrijkste conclusies:

  • Bij bijna 50 procent van de logistieke bedrijven is het totale aantal medewerkers het afgelopen jaar afgenomen
  • 25 procent verwacht weer groei van het aantal medewerkers in 2010
  • Verladers hebben relatief veel werknemers onder de 25 jaar
  • Logistiek dienstverleners hebben veel werknemers tussen de 50 en 65 jaar
  • Werksfeer en arbeidsomstandigheden zijn belangrijke argumenten bij het aantrekken en behouden van werknemers
  • Uitzendbureau en het persoonlijke netwerk zijn de belangrijkste wervingskanalen
  • Minder vaste en meer flexibele contracten voor nieuwe werknemers

 

1. Markt

Bijna de helft van de respondenten van LLS geeft aan dat het aantal medewerkers het afgelopen jaar, ingegeven door de crisis, is afgenomen. Het aantal werknemers in loondienst is bij ruim drie kwart van de bedrijven wel gelijk gebleven of neemt zelfs toe. Frank Stultiens – hr –manager Benelux bij UPS Supply Chain Solutions, Erik Naus – site director bij Rhenus Contract –Logistics in Tilburg en Mauro Ungheretti – directeur Norbert Dentressangle Nederland, herkennen dit.

Stultiens: “We hebben al onze klanten behouden waardoor onder andere het aantal medewerkers in loondienst niet is afgenomen. Voor 2010 hebben we een voorzichtige verwachting ten aanzien van een potentiele positieve kentering van de economie.”

Naus: “Ook wij zetten behoudend in voor 2010. In 2009 zijn we in bepaalde aspecten gegroeid, maar toch ook hebben we het aantal medewerkers moeten afbouwen.”

Ungheretti: “Over het hele jaar heen zien wij lichte groei, het eerste kwartaal hebben we wel wat afgebouwd, maar daarna is het aantal weer gaan groeien. Die trend zetten we door in 2010.”

   

2. Flexwerkers

Uit het onderzoek blijkt dat de eventuele groei in aantal medewerkers in 2010 vooral zit bij extern ingehuurden. “Is dit bij jullie ook zo?”, vraagt Verweij.

Stultiens: “Als we verandering zien in het volume kijken we eerst naar onze tijdelijke pool. Tot nu toe is het aantal vaste medewerkers hetzelfde gebleven.”

Naus: “Vooral door het hebben van een flexibele schil van arbeidskrachten konden wij dit jaar heel snel afbouwen. Bij groei schakelen we eerst weer op met flexibele krachten. Doordat we behendiger zijn geworden in het trainen van onze flexkrachten zijn de mensen bij terugkomst snel weer ingewerkt.”

Ungheretti: “Zowel in vast en flexibel personeel zit bij ons groei. Mede dankzij voice zijn flexkrachten snel ingewerkt.”

   

3. Vergrijzing

Verweij: “Het blijkt dat er relatief veel vergrijzing is bij logistiek dienstverleners. Ruim 35 procent van de mensen is ouder dan 50.”

Stultiens: “De gemiddelde leeftijd bij UPS ligt rond de 35 jaar. Een generatiebeleid hebben wij daarom niet dringend nodig, maar blijft wel een aandachtspunt.”

Ungheretti: “Vooral chauffeurs hebben een hogere leeftijd. We hebben nog geen beleid, maar denken hier wel over na.”

 

4. Werksfeer

Een opvallende uitkomst van LLS is dat factoren als werksfeer en arbeidsomstandigheden belangijker zijn dan salaris bij het aantrekken en behouden van medewerkers. Salaris staat op de zesde plaats.

Naus: “Salaris is zeker niet de belangrijkste component. Wij hebben vooral veel aandacht voor de werkomgeving, de inrichting van het warehouse.”

Ungheretti: “Ik mis in het rijtje arbeidszekerheid. Mijn ervaring is dat een vaste baan in deze tijd van groot belang is. Verder zie ik dat chauffeurs onderling bij de benzinepomp met elkaar praten over de bedrijfscultuur. Een stabiele werkomgeving waar zaken goed geregeld zijn, vinden ze belangrijk.”

Ook Stultiens herkent dit en daarmee blijkt dat de praktijkdeskundigen toch een iets andere mening hebben dan de uitkomst uit het LLS. Maar er is ook gekeken naar de verandering in gewicht van

argumenten en dan blijkt dat het argument type dienstverband, ondanks de vijfde plaats, de afgelopen jaren het meest in belang is toegenomen.

 

5. Uitzendbureaus

De inzet van UWV, reintegratiebureau’s en sociale diensten blijkt veruit het minst gebruikt te worden bij werving van medewerkers. Het uitzendbureau wordt aangemerkt als het succesvolste kanaal.

Over deze conclusie zijn de heren eensgezind. Rhenus en ND krijgen weinig mensen via het UWV aangeboden. Zij hebben wel goede ervaringen met uitzendorganisaties.

Stultiens: “We poneren wel vacatures bij het UWV, maar krijgen weinig response. In tijden van krapte proberen we wel een gesprek met hen aan te gaan.”

 

6. Niveau opleidingen

Bedrijven nemen in deze tijd minder mensen met een hbo/wo-opleiding aan, zo blijkt uit het LLS.

Naus: “Wij hebben veel in de operationele bezetting gesneden, maar nemen toch ook nog wel jonge afgestudeerden aan die eerst kennismaken met de operationele kant voordat ze doorgroeien. Er is verder weinig contact met hbo en universiteiten rechtstreeks.”

Stultiens: “Bij ons is dat anders. Wij hebben juist vrij intensief contact met de kennisinstellingen en werken samen aan bedrijfsbezoeken. Ook al hebben we geen vacatures openstaan, we blijven contact houden.”

Ungheretti: “Om ons voor te bereiden op de verdere groei blijven we ook nu investeren in logistiek engineers op hbo-niveau.”

 

7. Risicomanagement

Naast ontwikkelingen in de arbeidsmarkt komen tijdens het LLS ook algemene trends in de logistiek aan bod. Hoe zit het met het belang van risicomanagement?

Naus: “Het was al een vast onderdeel van ons douanebeleid, maar is nu uitgebreid naar alle aspecten binnen onze bedrijfsvoering.”

Ungheretti: “We hebben een inhaalslag gemaakt. De basisprocessen en vervolgstappen zijn geborgd. Binnen ND wordt risicomanagement een verantwoordelijkheid.”

De antwoorden komen overeen met het onderzoek, wat laat zien dat het belang van logistiek risicomanagement is gegroeid.

 

8. Werkdruk

Ondanks dat veel bedrijven door de crisis het logistieke personeelsbestand hebben ingekrompen, wordt onbenutte personeelscapaciteit ingezet voor logistieke ontwikkelingen en innovatie. “Doen jullie dit ook en hebben jullie voorbeelden hiervan?”, vraagt Verweij.

Ungheretti: “Eigenlijk hebben we maar weinig onbenutte capaciteit omdat we veel bezig zijn met implementaties. We bouwen het vooral niet af in deze crisistijd maar gaan hiermee door.”

Naus: “In onze kantoororganisatie hebben we bewust gekozen om bepaalde contracten te verlengen om zo reserves te behouden. We rollen locale successen uit op andere vestigingen.”

Stultiens: “Onze sales en solutions-specialisten zijn veel bezig met het beantwoorden van RFQ’s. De focus ligt in het behouden van bestaande klanten en het winnen van nieuwe klanten, en daarmee het behoud van personeel.

 

9. Mexicaanse griep

De ophef over Mexicaanse griep lijkt mee te vallen. Toch blijkt uit het onderzoek dat behoorlijk veel bedrijven uit de sector verschillende voorzorgsmaatregelen hebben genomen tegen de griep- pandemie. Verweij: “De enorme griepgolf is nog uitgebleven. Waren alle maatregelen dan wel nodig?”

Stultiens: “Preventie staat hoog in het vaandel en daarbij eist ook de klant van ons dat we draaiboeken hebben klaarliggen. Wat we contractueel overeenkomen, moeten we ook zien na te komen, ook al wordt bijvoorbeeld een aantal mensen ziek. Een backup-plan is hierin dan ook nodig en beschikbaar.”

Naus: “Je mag het nooit onderschatten en het te weinig aandacht geven. De focus bij ons ligt vooral op het voorlichten van het personeel. Een keer per twee weken komt een werkgroep bij elkaar om de ontwikkelingen te bespreken.”

Reageer op dit artikel