artikel

Kloof tussen hbo en logistiek in praktijk niet herkend

carrière & mensen

Inspelen op de praktijk is voor opleidingen absolute noodzaak. Maar op welke manier een opleiding dat doet en of de gekozen manier studenten daadwerkelijk goed voorbereid op de logistieke praktijk, is lastig te beoordelen. Een van de manieren om achter een eventuele kloof tussen theorie van de opleiding en de praktijk van alledag te komen is het de oud-studenten zelf te vragen.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 3 oktober 2008.

 

Commercieel denken komt tijdens de opleidingen niet genoeg aan bod. Drie van de gesproken oud-studenten zeggen graag meer te kunnen willen meedenken met collega’s binnen het bedrijf waar ze werkzaam zijn. Een van de gesproken oud-studenten gaf ook aan dat hij meer transport in de opleiding had willen terugzien. Positief zijn de jonge werkenden over het feit dat ze prima zijn opgeleid in het projectmatig werken en het analyseren van processen. Een duidelijke kloof tussen de opleiding en de praktijk, waarover wel wordt gerept, hebben de oud-studenten niet ervaren.

 

Marco Pols:

‘Niets zo belangrijk als netwerken’

Al snel na de start van zijn mbo-opleiding aan het Scheepvaart- en Transportcollege Jan Backx wist Marco Pols al dat hij daarna zou doorstuderen aan een hbo-opleiding. “Met een hbo-opleiding heb je gewoon veel meer mogelijkheden. Je kunt op meer plekken terecht en je bent in staat tot het verrichten van analyses, iets wat ik graag doe”, aldus Pols. Tijdens zijn mbo-opleiding, stages en ook tijdens zijn hbo-opleiding deed Pols de nodige contacten op. Het netwerk breidde zich verder uit toen hij zich aansloot bij de VLM Young Professionals. “Ik leerde onder andere mensen kennen tijdens verschillende bedrijfsbezoeken en tijdens mijn afstudeerstage bij Hagemeyer. Toen ik eenmaal klaar was met mijn studie logistiek en economie in Rotterdam, heb ik mijn cv op Monsterboard gezet. De reacties stroomden binnen. Onder andere voor controller, maar een dergelijke functie ligt toch teveel af van wat ik wil. Uiteindelijk ben ik ingegaan op een reactie van een kleine cosmeticaproducent. Sterker nog, de dag na de uitnodiging zat ik bij het bedrijf voor een gesprek. Ik ben daar ook aan de slag gegaan, eerst als logistiek medewerker. Bij het bedrijf was nog veel te doen aan stroomlijning van de logistieke processen. Ik heb er mijn energie kunnen steken in een nieuw voorraadsysteem en VMI voor een grote klant. Tijdens mijn eerste echte baan heb ik vooral de kennis over het analyseren en verbeteren van processen kunnen gebruiken. Zeg maar het verenigen van theorie en praktijk. Ik hoor dat niet iedereen het hiermee eens is en hierin slaagt, maar ik denk dat het dan toch een kwestie van onkunde is van de persoon zelf.”


Commercie en netwerken

Uiteindelijk vond Pols de cosmeticaproducent een wat te klein bedrijf voor zijn doelen. “Een groter bedrijf trok me. Maar ook wilde ik graag meer ervaring opdoen aan de commerciële kant van een bedrijf. Voor dat laatste heb ik gekozen, door aan de slag te gaan bij Gateway, een leverancier van logistieke software. Maar daar kon ik mijn eigen inbreng onvoldoende kwijt en ben er snel weer weggegaan. Nu werk ik bij Eastman Chemicals, een Amerikaans bedrijf, waar ik in Rotterdam als supply chain planner de voorraad voor de EMEA-regio beheer.”

 

Pols’ opmerking over de commerciële kant van de logistiek mag volgens hem worden opgevat als kritiek op de opleiding die hij heeft gevolgd. “Het commerciële aspect krijgt te weinig aandacht, je moet als logistiekeling ook de denkwijze van sales en marketing kunnen begrijpen.”

Wat Pols daarnaast ook mist is het organiseren van bezoeken aan bedrijven, zodat studenten een netwerk aan contacten kunnen opbouwen. “Toen we vanuit de VLM Young Professionals een keer een bijeenkomst wilden organiseren, kregen we zelfs van sommige opleidingen geen studentenlijsten losgepeuterd.”

  

Noud Jansen:

‘Transportdeel opleiding was te mager’

Noud Janssen is een prima voorbeeld van een student die naadloos over is gegaan in de werkende wereld. Toch ligt dat vooral aan de activiteiten die Janssen naast zijn studie uitvoerde en niet zozeer aan de opleidingen die hij volgde. Janssen behaalde eerst zijn papiertje aan de mbo-opleiding manager opslag en vervoer in Venlo en studeerde daarna door aan de NHTV in Breda. Hij is echter al sinds zijn mbo-opleiding werkzaam in vakanties en weekenden bij Vortex Transport, een internationaal transportbedrijf in Venray. “Inclusief mijn afstudeerstage daar ben ik er al zeven jaar werkzaam… dus al te groot was de overgang van opleiding naar werken niet. Toch zijn er wel een paar punten waarop ik denk dat de opleiding niet zo goed aansluit op de praktijk. In mijn geval werk ik dus bij een transportbedrijf, maar tijdens mijn opleiding logistiek en technische vervoerskunde ging naar mijn mening niet genoeg aandacht uit naar transport.”

Janssen heeft daarnaast nog een kritiekpuntje op de opleiding die hij volgde. “Logistiek en technische vervoerskunde heeft wat mij betreft teveel overeenkomsten met de opleiding logistiek en economie.”

   

Projectmatig werken

Positieve punten over zijn opleiding somt Janssen ook op. Het leren om projectmatig te werken tijdens zijn studie kan hij nu goed in de praktijk toepassen. “Door dat element uit mijn opleiding weet ik nu dat het niet verstandig is om bij een probleem dat zich voordoet gelijk te schieten met mogelijke oplossingen. Overleggen en met een groep mensen bepalen waar je heen gaat is immers constructiever. Daar zijn we hier nu ook mee bezig, we willen organisatorisch wat gaan schuiven zodat we beter kunnen opboksen tegen de grote transporteurs. En het is goed om te zien dat ik daar met mijn kennis van de opleiding bij kan helpen en advies kan geven.” Janssen beaamt verder wat ook Roland de Looff al zei over het gemis aan commerciële denken. “Daar kan tijdens de opleiding inderdaad meer aandacht aan worden besteedt. “Als student leer je vooral meedenken met de klant. Een stukje commercie kan helpen met het aantrekken van nieuw werk of klanten.“

 

Ronald de Looff:

‘Commerciële kant van logistiek onderbelicht’

In hoeverre kun je spreken van een kloof tussen opleiding en werk als er, zoals bij Ronald de Looff, al tijdens het einde van je studie door potentiële werk–gevers aan je getrokken wordt? “Ik heb echt meerdere banen moeten weigeren. Het is ontzettend moeilijk om al tijdens je studie te beslissen welke baan nu de goede voor je is. Uiteindelijk moet je die keuze wel maken, maar ik heb er bewust wat meer tijd voor genomen. Ik twijfelde nog teveel tussen inkoop en logistiek.” Inkoop was waar De Looff tijdens zijn afstudeerstage bij Heineken vooral mee bezig was. Zijn opleiding was logistiek en technische vervoerskunde in Rotterdam. Ideeën had De Looff genoeg. Om te beginnen zette hij zijn cv op Monsterboard. “Maar die zet bleek al snel een onjuiste. Het was gekkenwerk om alles wat ik binnenkreeg te beantwoorden. Allerlei soorten banen kwamen er op me af, veel expediteurwerk, maar dan vooral op mbo-niveau. Ook ben ik tijdens mijn studie regelmatig blijven rijden op een truck, ik had immers mijn rijbewijs. Dat was vermeldt op mijn cv en dus kwamen er ook allerlei aanbiedingen binnen van transportbedrijven die chauffeurs nodig hadden.” Uiteindelijk kwam hij via informatie tijdens een seminar over de stappen die hij het beste zou kunnen zetten terecht bij zijn huidige werkgever, Unilever.”


Werk sluit aan op opleiding

Bij Unilever werkt De Looff als Logistiek Assistent Manager en is hij verantwoordelijk voor een productgroep, met Ahold als klant. “Ahold bestelt producten bij ons en wij zorgen dan, voor Unilever co-makeren voor AH. Dat houdt in dat Unilever voorraden van AH beheerd. Ik zorg ervoor dat doormiddel van forecasting de volumes beschikbaar zijn al dan niet rekening houdend met eventuele acties in de winkels, dat de productieplanning en forecasting klopt, zodat op het gewenste moment de juiste hoeveelheid producten beschikbaar is. Ik heb het dan over de home care en personal care producten.”Het werk dat De Looff doet sluit volgens hem zelf prima aan op hetgeen dat hij tijdens zijn opleiding heeft geleerd. “Projectmanagement was een belangrijk onderdeel tijdens mijn studie en ook forecasting. Daar ben ik hier bij Unilever nu exact mee bezig. Maar daarnaast moet ik ook zeggen dat ik best goed ben ingewerkt. Daar is de basis gelegd voor het werk dat ik nu doe.”

   

Economische kant

Gevraagd naar overbodige onderdelen uit de opleiding of zaken die missen moet De Looff even goed nadenken. “Achteraf gezien had ik wat meer van de economische kant van het zakendoen te weten willen komen. Maar het ontbreken van die kennis heb ik aan mijn eigen keuze te danken. Wat ik in de opleiding wel iets meer aandacht zou geven is het commerciële denken. Dat trekt me persoonlijk, maar ik denk dat wanneer er tijdens de opleiding meer aandacht aan wordt besteedt en niet alleen aan de operationele kant, dat het best eens van pas kan komen in gesprekken tussen verschillende afdelingen. Iemand die ook de andere kant van het verhaal snapt kan betere beslissingen nemen.”

Reageer op dit artikel