artikel

Belangrijke eisen aan tillen, trillingen en geluid

carrière & mensen

Belangrijke eisen aan tillen, trillingen en geluid
Geluidssterkte in decibellen

Bij werkzaamheden in het magazijn werd het lichaam soms zwaar belast. Vandaar dat er regels bestaan die de werknemer beschermen tegen blijvende schade door overmatige belasting.

Hoeveel trilling mag een heftruckchauffeur doorstaan?

Belangrijk voor heftruckchauffeurs is dat er actiewaarden zijn en grenswaarden, uitgedrukt in m/s2. Voor lichaamstrillingen mag de actiewaarde 0,5 m/s2 bedragen. Daarboven moeten verbeteringen komen aan de truck, of aan de vloer, of het rijgedrag aanpassen. De grenswaarde ligt op 1,15 m/s2. Vanaf deze waarde geldt maar één ding: stoppen. In beide situaties gaat het over chauffeurs die constant aan deze trillingen worden blootgesteld. Is de totale rijtijd korter, dan mag ook de waarde hoger liggen.

 

Hoe is de situatie op de werkvloer?

Nog een bepaling in de richtlijn luidt dat de werkgever regelmatig moet beoordelen (of laten beoordelen) hoe de situatie op de werkvloer is. Als er veranderingen zijn met de heftrucks, de werkmethoden, of als er sprake is van meer klachten, dan moet de situatie opnieuw worden bekeken. De uitkomsten van de beoordelingen en eventuele metingen zijn openbaar voor de werknemers. Ook moeten de heftruckchauffeurs een training krijgen hoe ze de blootstelling aan trillingen tot een minimum kunnen beperken.

 

Hoe voorkom ik trillingen op de heftruck?

De belangrijkste tips om trillingen op een hef- of magazijntruck te voorkomen: Haal drempels weg, rijd minder hard (dit levert in de regel geen productiviteitswinst op, pas vanaf vijftig meter), kies een goede truck, voer regelmatig onderhoud uit, gebruik een goede stoel en stel deze goed in, kies de juiste banden (een luchtband biedt meer veercomfort dan een volrubberband), pas de routing aan als de vloer slecht is, monteer een demper op de mast en zorg voor afwisseling in het werk als de chauffeur bloot stat aan trillingen.

 

Wat staat er in de Arbowet en het arbobesluit over (ver)tillen?

De werkgever is verplicht alles te doen om te zorgen dat  de fysieke belasting tijdens het werk geen gevaar is voor de gezondheid en veiligheid van zijn medewerkers. Dit betekent dat de gevaren door fysieke belasting bekend moeten zijn en dat de werkgever beleidsmatig aan verbeteringen in de werksituatie werkt. Voor medewerkers die tillen, duwen, trekken etc. geeft de werkgever voorlichting en instructie om dit gezond en veilig te kunnen doen. Zie hiervoor ook het volgende filmfragment van TFC, aanbieder van trainingen en opleidingen.

 

 

De vijf geboden voor goed tillen

Neem een houding aan waarbij je goed je evenwicht kunt bewaren

Last dicht bij het lichaam of lichaam dicht bij de last

Rug rechthouden en wervelzuil vergrendelen

Tillen vanuit de benen

Niet tillen en draaien tegelijk en matig de tilsnelheid.

 

Wanneer is er kans op geluidschade?

De ernst van geluidschade hangt af van de sterkte van het geluid, de blootstellingduur en de individuele gevoeligheid. De grens waarboven geluid schade kan veroorzaken ligt voor een wekelijkse blootstelling van 40 uur bij 80 dB(A). Hierboven neemt de kans op gehoorschade snel toe. Bij een blootstelling van 80 decibel langer dan veertig uur per week is er eveneens gevaar voor gehoorschade.

De werkgever is verantwoordelijk voor de blootstelling van werknemers aan schadelijk geluid. De regelgeving verplicht de werkgever daarom maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van blootstelling aan lawaai. De werkgever is verplicht hiervoor een schriftelijk plan op te stellen, waarin de maatregelen staan die genomen moeten worden om de risico’s weg te nemen of zo veel mogelijk te beperken.

 

Voor een eerste beoordeling van het geluidsniveau op een werkplek zijn metingen niet altijd nodig. Als een gesprek zonder stemverheffing op een afstand van ongeveer één meter mogelijk is, zijn er geen metingen nodig om vast te stellen dat er van schadelijk geluid geen sprake is.

 

 

 

Reageer op dit artikel