Gebruiksvoorwaarden persbericht offerte-button

Door gebruik te maken van de offerte-button gaat u (“Leverancier”) akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

De offerte-button wordt alleen bij betaalde productpagina’s getoond. Als Leverancier dient u uit onderstaande voorbeelden  een keuze te maken voor de tekst van de offerte-button:    

i.             E-mail mij offerte

ii.            Bel mij voor offerte

iii.           Stuur offerte per post

Om geen misverstanden over het door de Gebruiker gedane verzoek te laten ontstaan is het niet toegestaan een andere tekst voor de offerte-button te gebruiken.  Als Leverancier ontvangt u een e-mail als een gebruiker van Logistiek Link (“Gebruiker”) op deze knop klikt. Deze email bevat profielgegevens om contact met de Gebruiker op te kunnen nemen. Leverancier mag de profielgegevens van Gebruiker uitsluitend gebruiken om te voldoen aan het door Gebruiker gedane verzoek zoals geformuleerd door Leverancier,  conform een van bovenstaande voorbeeld teksten. Een dergelijk gebruik dient binnen 1 maand na ontvangst van de profielgegevens van Gebruiker plaats te vonden. Leverancier mag op geen andere wijze Gebruiker benaderen en geen andere contactgegevens verwerken dan zoals geformuleerd in het door Leverancier gedane verzoek.

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten m.b.t. Logistiek Link zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Reed Business B.V. die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, Handelsregister Amsterdam nr. 33.293.475. en tevens zijn in te zien op www.reedbusiness.nl/contact/voorwaarden.

Leverancier is uitsluitend verantwoordelijk voor het gebruik van de offerte-button c.q. de offerte en daarmee samenhangende producten en/of diensten en vrijwaart Reed Business B.V. in dit verband tegen alle aanspraken van derden.