nieuws

Ketenregie groeit boven verwachting voor 2020

Supply chain 1425

Dit jaar al is het totaal aan ketenregie activiteiten – in omzet – hoger dan de Topsector Logistiek verwachtte voor 2020. Ketensamenwerking loont; de Summit Ketenregie – op 26 oktober – geeft daar voorbeelden van.

Ketenregie groeit boven verwachting voor 2020
René de Koning, Liane Philipsen, minister Melanie Schultz en Aad Veenman

Deze week nam minister Schultz van Haegen een boek in ontvangst met daarin de behaalde resultaten tot nu toe van de Topsector Logistiek. Aad Veenman bood het boek aan namens de Topsector. Eén van de doelstellingen was om het totaal aan ketenregie activiteiten te laten groeien naar 17,3 miljard euro in 2020. Andere doelen, zoals het reduceren van vrachtwagenkilometers en terugdringen van de CO2 uitstoot liggen ook op schema. Nieuwe cijfers daarover zijn onderweg. Tijdens de Summit Ketenregie op 26 oktober in Noordwijk, geeft prof. Albert Veenstra namens de Topsector daar een toelichting op.

Persoonlijke ervaringen en resultaten

Anders dan voorgaande jaren presenteert de Topsector de resultaten in de vorm van een online magazine in plaats van in fysieke vorm. Daarin staan ook diverse persoonlijke verhalen van mensen die nauw betrokken zijn bij de Topsector en het innovatiebeleid op logistiek gebied. Bijvoorbeeld over de Green Deal Zero Emissie plannen ten aanzien van stadslogistiek.

 

 

summit-ketenregie

 

 

Gretta Schoonderbeek (SCA) en Liane Philipsen (Mainfreight/Wim Bosman) laten zien waar samenwerking middels een control tower toe kan leiden. “Dit is de volgende stap om supply chains productiever en responsiever te maken. Door verregaande ketensamenwerking gaat de beladingsgraad omhoog en worden er dus minder lege kilometers gereden met aanzienlijke CO2-reductie tot gevolg”, vertelt Philipsen.

Megaorder met veel bedrijven

Verderop in het digitale overzicht een interview met René de Koning, die de F-35 deal voor servicelogistieke activiteiten naar Nederland haalde met een consortium van bedrijven. “Ik heb vanuit de Topsector Logistiek en met steun van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Defensie de Nederlandse logistieke activiteiten gecoördineerd, opgezet en verkocht aan de belangrijkste Amerikaanse stakeholders van de F-35. Ik ben er enorm trots op, dat we samen deze megaorder naar Nederland hebben gehaald. De positie van Nederland als distributieland wordt met deze order wederom bevestigd.”
De Koning is ook spreker tijdens de Summit Ketenregie.

Topsectorenbeleid onder vuur

Minister Schultz toonde zich in de nadagen van ministerschap enthousiast over het nieuwe Resultatenboek. “Het is mooi om aan de hand van persoonlijke portretten van personen uit de logistiek te zien wat voor goede resultaten er binnen de Topsector zijn behaald.”
Eerder dit jaar kwam een tussentijds evaluatierapport van Dialogic naar buiten, waar het topsectorenbeleid van het Ministerie van Economische Zaken onder vuur werd genomen. De opgeleverde innovaties zouden te weinig baanbrekend zijn en bovendien hield het MKB zich teveel schuil in diverse sectoren (ook in de logistiek). Directeur van TKI Dinalog, Albert Veenstra, ontkende dat niet. Hij wees echter op de voortgang die wel degelijk is geboekt, ondanks de aanpassingen die de overheid heeft doorgevoerd ten aanzien van de financiering.

Praat mee over ketensamenwerking tijdens de summit

Reageer op dit artikel