nieuws

Topsector Logistiek wil zelf het initiatief houden

Supply chain 2308

Gemoedelijk en enigszins opgelucht was de sfeer tijdens het Topsector congres in Aalsmeer, waar Connekt en TKI Dinalog de sector bij de hand namen en langs diverse innovatieve projecten en initiatieven leidde.

Topsector Logistiek wil zelf het initiatief houden
Aad Veenman

Een dag na de Tweede Kamer verkiezingen 2017 verwoordt Aad Veenman namens de Topsector op een voorzichtige maar niet mis te verstane wijze de opluchting, die rond gaat in de logistieke wereld. Logistiek moet het hebben van samenwerking en het mag allemaal heus wel een tintje groener. De overheid is nu aan zet. Voor het topsectorenbeleid is de coalitievorming een onzekere periode. Veenman wil graag dat de sector zelf het initiatief houdt. Tijdens het jaarlijks congres roept hij de achterban op om het effect van het voorgaande beleid maximaal uit te venten, maatschappelijke aspecten van logistieke bedrijvigheid serieus te nemen en meer over de sectoren heen de samenwerking te zoeken.

Beter beeld over vervoersvraag en belasting

De meer dan 800 bezoekers trokken afgelopen donderdag naar de diverse sessies, nadat Veenman hen had toegesproken. Stadsdistributie was een dankbaar onderwerp van discussie, zeker met in het achterhoofd de Factor 6 ambitie ten aanzien van productiviteit en CO2 uitstoot. Inmiddels zijn twaalf deelsegmenten geanalyseerd om een beeld te krijgen van de specifieke vervoersvraag en de milieubelasting. In de bouw bijvoorbeeld is – volgens het rapport – zeker sprake van een goede ontwikkeling nu uitstootreductie meer en meer voorwaarde is in een aanbestedingstraject. Veel aandacht was er ook voor het gebruik van bestelauto’s, die een behoorlijk aandeel pakken van de totale CO2 uitstoot als gevolg van het transporteren van goederen.

HBO instroom loopt achter

Aandacht ook – in meer dan 1 sessie – voor de factor mens. Binnenkort verschijnt een rapport van Panteia over de arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden in de logistiek. Daar zijn oprecht zorgen over, omdat veel bedrijven moeite hebben om de juiste mensen te vinden. De huidige HBO-opleidingen leveren slechts 10 procent van de benodigde instroom. Het overgrote deel komt uit zij-instroom van HBO-ers die geen specifiek logistieke opleiding hebben afgerond. Panteia schat de vraag in 2020 op 20.000 vacatures voor wat betreft planners en logistiek managers. Daar kunnen opleidingen niet in voorzien. De Topsector pleit nu voor een concreet deltaplan voor meer resultaat uit het regulier onderwijs voor logistieke bedrijven en afdelingen.

Innovatie moet meerdere doelen dienen

Veel wetenschappers brachten hun visie ten gehore op het congres van de Topsector. Daaronder prof. Jos van Hillegersberg (Universiteit Twente) en prof. Lóri Tavasszi (TU Delft). Beiden wezen op de technologische vernieuwing en de enorme kansen die er zijn, bijvoorbeeld als het gaat over IoT (Internet of Things) en het physical internet. Hoe breng je dergelijke initiatieven verder dan een kleinschalige pilot? Hoe zorg je voor vertrouwen tussen belanghebbenden in de keten, zodat ze ook echt data gaan delen? Toepassing is vaak gebaseerd op economische drijfveren. Innovatie is niet per definitie goed voor mensen, milieu en maatschappij in zijn geheel. Daarom moet de overheid paal en perk stellen. Anders komt er niets terecht van uitdagingen, zoals Factor 6, die milieuconferenties neerleggen op het bordje van de logistieke sector.

Minister: Topsector Logistiek doet het goed

[foto’s: Paul Ridderhof]

Reageer op dit artikel