nieuws

Logistiek dienstverleners: onderscheid jezelf met supply chain finance

Supply chain

In de zoektocht naar onderscheidend vermogen en het leveren van toegevoegde waarde ligt er een mooie kans voor logistieke dienstverleners om de financier van de keten te worden. Multinationals vinden steeds beter de weg naar Supply Chain Finance (SCF). Nu is het de hoogste tijd voor logistieke ondernemers om hier op in te spelen. Een blog van Martijn Siebrand.

Logistiek dienstverleners: onderscheid jezelf met supply chain finance

Supply chain finance (SCF) is voor veel mensen een containerbegrip. Steeds meer bedrijven komen hiermee in aanraking en volgens recent onderzoek groeit de SCF markt de komende jaren per jaar met 30 procent! Multinationals zetten SCF al in met als doel het verlagen van de risico’s en het verbeteren van de overall financiële prestaties. Een veelgebruikte vorm van SCF, de purchase-card (in de vorm van brandstof pas) is een al veelgebruikt product in de logistieke sector. De kredietkwaliteit van de dienstverlener wordt hierbij gebruikt om de subcontractor goedkoper te helpen aan brandstof.

Hoe kun jij aan de slag met SCF?

Er zijn interessante concepten die uitstekend kunnen worden geadopteerd door de logistieke sector. Vanuit Dinalog doen we hier onderzoek naar om de logistiek dienstverlener hiermee te helpen innoveren. Bedrijven hebben de kans onderdeel uit te maken van dit onderzoek. Daarnaast denk ik dat SCF de sector verder helpt met het verbeteren van de concurrentiepositie. Nieuwe servicemodellen zorgen voor het leveren van toegevoegde waarde door logistieke dienstverleners.

1. Voorraadfinanciering door Logistiek Service Provider

Een van de meest onbekende vormen van SCF is voorraadfinanciering door logistiek dienstverleners. Deze vorm wordt Global Asset-Based Lending by third party logistics service providers genoemd ofwel Integrated Logistics and Financial Services (ILFS). In de supply keten werken leverancier, afnemer en logistiek dienstverlener normaliter samen. Maar door alle verschillende betaaltermijnen die worden gehanteerd in de keten speelt de financiële dienstverlener ook een grote rol. De meeste logistiek dienstverleners verzorgen het vervoer, de opslag en soms een deel van de assemblage. Terwijl de financiële stroom via de leverancier en de afnemer verloopt. De logistiek dienstverlener faciliteert de beide partijen en krijgt voor zijn bijdrage betaald.

Waar we zien dat leveranciers proberen zo snel mogelijk betaald te krijgen, zien we dat afnemers de goederen zo dicht mogelijk tegen de tijd willen ontvangen dat zij de goederen weer verkocht hebben om zo min mogelijk voorraad te houden en zo laat mogelijk te betalen. Hierdoor ontstaat een disbalans in betaaltermijnen.

Ldv’er heeft twee mogelijkheden om hier op in te spelen:

  • De logistiek dienstverlener kan een faciliterende rol spelen samen met een financier
  • De logistiek dienstverlener kan zelf de financier zijn van de keten

Facilitator

In de eerste vorm financiert een derde partij en faciliteert de logistiek dienstverlener leverancier en afnemer. De opbrengsten zijn hierbij lager dan wanneer de logistiek dienstverlener zelf de financiering verstrekt.

Financierder

Ik ben van mening dat er een mooie toekomst ligt voor logistieke dienstverleners als zij zelf de keten financieren. Hoe werkt dat? De dienstverlener neemt de goederen over van de leverancier en betaalt de leverancier direct uit. De voorraad blijft bij de logistiek dienstverlener totdat de afnemer de goederen weer afroept. De goederen worden voor de met de leverancier afgesproken verkoopprijs weer verkocht aan de afnemer.

De toegevoegde waarde die de logistiek dienstverlener biedt in de vorm van opslag en just-in-time levering zijn mooie aanvullende diensten waar geld voor gevraagd kan worden. Maar wat zou je allemaal kunnen bereiken als je als logistiek dienstverlener ook nog de lading gaat bundelen van verschillende leveranciers voor één afnemer?

Deze manier van dienstverlening zien we wereldwijd toenemen. Dat is een goed teken en ik vertel er graag meer over!

2. Subcontractor financiering

Ondanks de invoering van betaaltermijnen-wetgeving blijft financiering een moeizaam proces. Het tekort aan liquide middelen bij leveranciers door lange betaaltermijnen wordt door de hele keten heen geschoven. Logistieke dienstverleners worden hiermee geconfronteerd. Dit heeft ook invloed op de betaaltermijn die de logistiek dienstverlener gebruikt om sub-contractors te betalen. Het uitbetalen na 30 of 60 dagen na afronding van de prestatie is hierbij niet ongebruikelijk.

We zien nu steeds vaker ontwikkelingen waarbij de logistiek dienstverlener SCF gaat aanbieden aan haar sub-contractors. De subcontractor krijgt na accordering van de vordering door de opdrachtgever binnen vijf tot tien dagen de vordering uitbetaald. De opdrachtgever betaalt de financiële dienstverlener pas na 30 of 60 dagen uit. Er zijn bedrijven die eigen financiële middelen inzetten om de vorderingen eerder te voldoen tegen een korting.

De kosten van deze oplossing worden door de sub-contractors voldaan en zijn gebaseerd op de kredietrating van de opdrachtgever. Vaak is deze rating beter dan bij het individueel financieren van een vordering door de subcontractor waardoor de renteopslag lager is. Resultaat? De subcontractor heeft eerder zijn geld tegen lagere kosten, waardoor de keten op financieel gebied efficiënter wordt en de loyaliteit van sub-contractors toeneemt. Een mooie ontwikkeling in een markt waarbij subcontractors voor een geringe hogere vergoeding overstappen naar een concurrent.

3. Truck-financiering

Naast de voorraad en subcontractor- financiering door logistieke dienstverleners zien we wereldwijd ook logistieke dienstverleners die op basis van hun eigen kredietrating sub-contractors in staat stellen trucks of andere assets aan te schaffen. Hierdoor verdwijnen de inefficiënte kosten voor het financieren van individuele aankopen uit de keten.

Conclusie

Logistiek dienstverleners verkeren in een uitstekende positie in de keten om financiële diensten aan te bieden. Zet bedreigingen daarom om in kansen door met gebruik van goederen én financiële informatiestromen op te treden als financier van de keten. Daar liggen de kansen voor logistieke dienstverleners om de concurrentiepositie te verbeteren en meer toegevoegde waarde te leveren!

Auteur Martijn Siebrand werkt bij Dinalog als Programma Manager Supply Chain Finance.

Uw kennis over SC Finance bijspijkeren? Dat kan! Volg de tweedaagse Masterclass Supply Chain Finance van Logistiek Academy – Nyenrode.

Reageer op dit artikel