nieuws

Tweede Kamer wil input over uitbuiting transportsector

Sociale innovatie 857

Hoe zit het nu precies met uitbuiting in de transportsector en wat is er nodig om het probleem aan te pakken? Op die vragen wil de Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid antwoord. De commissie is op zoek naar informatie van werknemers en –gevers.

Tweede Kamer wil input over uitbuiting transportsector

Regelmatig verschijnen er artikelen in de media over beschuldigingen van uitbuiting in de transportsector. Reden voor de Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit te zoeken hoe het nu echt zit.

Ervaringen transportsector gevraagd

Om goed inzicht te krijgen, houdt de commissie op 23 november een rondetafelgesprek over uitbuiting en misstanden in de transportsector. Vrachtwagenchauffeurs en werkgevers worden gevraagd hun ervaringen over eventuele misstanden met de Tweede Kamercommissie te delen. Die inbreng wordt gebruikt ter voorbereiding van het rondetafelgesprek.

Wetsvoorstel toereikend?

Ook inventariseert de commissie of een onlangs door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel de oplossing is om misstanden effectief aan te pakken. Dat wetsvoorstel maakt het vrachtwagenchauffeurs mogelijk om bij onderbetaling niet alleen hun werkgever aansprakelijk te stellen, maar ook andere partijen, zoals verladers.

Input anoniem

Werknemers of werkgevers in de transportsector die misstanden in die sector willen melden, ideeën hebben over effectieve oplossingen of iets kwijt willen over de huidige wet- en regelgeving en het nieuwe wetsvoorstel rondom onderbetaling, kunnen dit (voor 7 november) mailen naar transport@tweedekamer.nl. Alle inzendingen worden anoniem verwerkt.

Datum rondetafelgesprek

Het rondetafelgesprek is op woensdag 23 november 2016 van 10.00 tot 13.30 uur. De vergadering is openbaar. U kunt live meekijken of meeluisteren, ook via de app Debat Direct. Meer informatie over het gesprek vindt u op de vergaderpagina.

 

 

Reageer op dit artikel