nieuws

Onderzoek Top 100 logistiek dienstverleners 2018 van start

Logistieke dienstverlening 3593

Logistiek brengt samen met Buck Consultants dit jaar voor de zeventiende keer de Top 100 logistiek dienstverleners uit. De enquête voor dit jaarlijkse marktonderzoek onder Nederlandse logistiek dienstverleners staat vanaf nu online. De bedrijfsgegevens voor in de Top 100 worden dit jaar op een andere manier verzameld. De Top 100 bedrijven krijgen hierover een persoonlijke email.

Onderzoek Top 100 logistiek dienstverleners 2018 van start

Wat zijn voor u als logistiek dienstverlener de belangrijkste aandachtspunten? En wat zijn de kansen waar uw bedrijf op is ingesprongen? Om een actueel beeld te krijgen van de stand van zaken onder alle logistiek dienstverleners in Nederland houdt Logistiek in samenwerking met Kees van Verweij, partner bij Buck Consultants International, jaarlijks een enquête. Via deze enquête kunnen niet, zoals eerdere jaren, de bedrijfsgegevens die nodig zijn voor de Top 100 worden ingevuld. Samen met Kees Verweij en een expertgroep is toegewerkt naar een volledig nieuwe aanpak voor het samenstellen van de lijst.

(Let op! Dit onderzoek is inmiddels afgerond. De resultaten zijn hier te downloaden.)

Enquete logistieke dienstverlening in Nederland

Tot en met vrijdag 9 maart kan deze enquête worden ingevuld door alle logistieke dienstverleners in Nederland!

 

Samenstelling lijst Top 100 logistiek dienstverleners

Naast het marktonderzoek via de enquête, wordt wederom de lijst Top 100 Logistiek Dienstverleners samengesteld. Voor de editie van 2018 is de wijze waarop we de ranglijst samenstellen grondig veranderd. Zo werd de lijst in 2017 alleen opgesteld op basis van het aantal werknemers dat door de bedrijven zelf was opgegeven. Voor de lijst van 2018 kijken we naar meer factoren dan louter het aantal werknemers en worden de gegevens die bekend zijn bij de Kamer van Koophandel gebruikt als basis die we de 100 bedrijven via een persoonlijke email voorleggen.

Nieuwe indexering

Kees Verweij ontwikkelde een nieuwe indexering voor de Top 100 ldv

Kees Verweij ontwikkelde een nieuwe indexering voor de Top 100 logistiek dienstverleners

De Top 100 van 2018 zal gebaseerd zijn op een door Buck Consultants International samengestelde index die is voorgelegd aan een expertgroep met deskundigen uit de markt. In de nieuwe lijst zal naast het aantal vaste werknemers ook de netto omzet, het aantal m2 distributieruimte en de mate van duurzame logistiek bij het bedrijf worden meegenomen. Dit levert een geheel nieuwe top-100 op, die evenwichtiger in kaart zal brengen wat de grootste dienstverleners van Nederland zijn.

Lees het expertartikel van Kees Verweij over de uitleg van deze nieuwe indexering.

 

Persoonlijke email

Bedrijven die in aanmerking komen voor een plekje in de top-100 lijst worden op basis van het vooronderzoek door Verweij vóór maandag 5 maart persoonlijk benadert met een email. Heeft uw bedrijf voor die datum geen persoonlijke email ontvangen? Neem dan contact op via het speciale e-mailadres mailings.logistiek@vakmedianet.nl. Ook andere vragen over het jaarlijks onderzoek Top 100 Logistiek Dienstverleners kunt u naar dit e-mailadres toesturen.

Publicatie

Aan de uiteindelijke plaatsing op de lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Medio april volgt de publicatie met poster in Logistiek Magazine. Ook de onderzoeksresultaten uit de gehouden enquête zullen dan worden geanalyseerd en gedeeld via Logistiek.nl.

(Let op! Dit onderzoek is inmiddels afgerond. De resultaten zijn hier te downloaden.)

Reageer op dit artikel