artikel

Weet u de weg naar subsidies in de transportsector?

Logistieke dienstverlening 712

Met onze gunstige geografische positie, sterke infrastructuur en toonaangevende rol in de Europese import en export van goederen is Nederland de ‘Logistic gateway to Europe’. Het is een uitdaging om deze positie vast te houden. Daarom worden (Europese) subsidieprogramma’s ingezet die innovatie, infrastructuur en verduurzaming binnen de transportsector stimuleren. In deze stimuleringsprogramma’s staan onder andere de realisatie van een efficiënt en sterk (trans-Europees) transportnetwerk, alternatieve brandstoftoepassingen en de transitie naar waterstof op de agenda.

Weet u de weg naar subsidies in de transportsector?

Sponsored content door Hezelburcht

Bent u actief op het gebied van innovatie en transport? De specialisten van subsidieadviesbureau Hezelburcht selecteerden enkele landelijke en Europese regelingen, die mogelijk interessant zijn voor uw bedrijfsactiviteiten.

Landelijke subsidieregelingen voor logistiek

In het programma Beter Benutten wordt er ingezet op het verbeteren van de bereikbaarheid in de drukste regio’s door slimmer gebruik te maken van de bestaande mogelijkheden en mobiliteit ook slimmer aan te bieden. Voor samenwerkende mkb-ondernemers die zich richten op internationale logistiek en supply chain regie biedt de MIT-regeling interessante mogelijkheden. De DKTI-Transport stimuleert samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen om de CO₂-uitstoot van de transportsector te verminderen. Onderstaand wordt deze regeling nader toegelicht.

DKTI-Transport voor verduurzaming van de transportsector

Heeft u een innovatieproject gericht op het verminderen van de CO₂-uitstoot in de transport of supply chain sector? Op landelijk niveau is de DKTI-Transport een interessante subsidiemogelijkheid. De regeling steunt initiatieven die bijdragen aan het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen. De focus ligt bij de DKTI-regeling op alternatieve brandstoffen, met nadruk op waterstof. Dit jaar richt de call zich specifiek op alternatieve brandstoffen in wegtransport.

Projecten waarbinnen u innovatieve technieken en oplossingen bedenkt, ontwikkelt en demonstreert in een praktijkomgeving komen in aanmerking voor DKTI subsidie. Het project moet het karakter hebben van een haalbaarheidsstudie, living lab of een specifiek experiment. Houd er rekening mee dat de innovatie nog niet op de markt mag zijn, u een sterke business case moet aanleveren en dat de innovatie levensvatbaar is.

Europese subsidieregelingen gericht op transport

Om internationaal concurrerend en toekomstbestendig te zijn, vraagt Europa om efficiënt, veilig en duurzaam transport. Europese subsidieprogramma’s stimuleren en verduurzamen daarom de Europese logistieke sector en de transportinfrastructuur. De belangrijkste programma’s zijn CEF Transport, Horizon 2020 Transport en Interreg. Houd er rekening mee dat het aanvragen van Europese subsidies relatief gezien meer tijd vergt vanwege de complexiteit van de aanvragen. Hier staat weliswaar tegenover dat Europese subsidiebedragen hoger zijn dan de nationale.

CEF-Transport voor een sterk Europees transportnetwerk

Het hoofdnetwerk voor vervoer en transport is van cruciaal belang voor de Europese economie. CEF-Transport heeft tot doel om Europese lidstaten met elkaar te verbinden om de groei en het concurrentievermogen te bevorderen door in te zetten op infrastructuur en innovatie. Het programma beoogt het huidige versnipperde netwerk om te vormen tot een solide trans-Europees netwerk. De regeling ondersteunt projecten die duurzaam, geïntegreerd en efficiënt vervoer realiseren. Een belangrijke pijler binnen het programma is het werken aan lange termijnoplossingen voor duurzame en efficiënte vervoerssystemen. CEF-Transport subsidie is toegankelijk voor zowel studie- als uitvoeringsprojecten.

Reageer op dit artikel