artikel

Het oude met het nieuwe verbinden in de logistiek

Logistieke dienstverlening 1150

Logistieke dienstverleners lijken steeds meer open te staan voor nieuwe technologie, en dan zowel voor strategische als operationele toepassingen. Tegelijkertijd lopen innovatieve partijen in de logistiek er tegenaan dat partners in de keten lang niet altijd even snel vernieuwen als zijzelf. Hoe verenig je het goede van het oude met het mooie van het nieuwe?

Het oude met het nieuwe verbinden in de logistiek
Logistiek_02

Sponsored content door Motion10

De uitdaging zit hem in de tegenstelling
De veranderingen in de logistiek lijken de afgelopen jaren in een stroomversnelling te zitten. Denk aan het gebruik van robots in distributiecentra of de toepassing van de cloud en blockchain voor digitaal samenwerken en integratie in de keten. Maar innoveren kun je als organisatie vaak niet alleen: partners in de keten moeten ook mee-vernieuwen. Dat blijkt soms nog een obstakel. Een aanvraag voor een nieuwe API-koppeling bijvoorbeeld moet soms nog per fax worden ingediend.

De tegenstelling tussen de meest moderne en meer traditionele bedrijven in de logistiek is de uitdaging. Die tegenstelling vinden we ook in de belangen binnen logistieke organisaties: in de veelal traditionele en zelfs familiebedrijven, zien directies IT nog vaak als kostenpost. De oude systemen voldoen nog steeds en IT moet vooral niet teveel kosten.

Tegelijkertijd is er in diezelfde bedrijven een besef dat nieuwe vormen van dienstverlening worden gevraagd door klanten en partners, en dat men snel aan die continue vraag moet kunnen beantwoorden. Tijden veranderen, en concurrentievoordeel zit hem allang niet meer alleen in kostenefficiënte IT, maar juist ook in moderne ketenintegratie, interne- en klantportalen, apps en Analytics dashboards.

Hoe verenigen we die twee behoeften?

Een efficiënt IT-landschap en lage kosten, of snel innovatieve dienstverlening kunnen leveren voor de interne en externe klant? U hoeft niet te kiezen. Een flexibel dataplatform kan het begin van de oplossing zijn.

Een flexibel dataplatform zorgt ervoor dat u op basis van uw bestaande data en systemen snel nieuwe toepassingen kunt ontwikkelen die u helpen om processen efficiënter in richten, beter met klanten te communiceren en over betere stuurinformatie te beschikken. Dat resulteert in een slim geïntegreerd landschap gebaseerd op uw bestaande applicaties. En in betrouwbare data waarmee u bijvoorbeeld Analytics dashboards voor uw eigen medewerkers, maar ook partners en klanten kunt voeden.

Wat levert dit in de praktijk op?

U kunt meer te weten komen over wat een flexibel dataplatform en onze aanpak al betekend hebben voor logistieke bedrijven tijdens het evenement Logistic Data & Analytics op dinsdag 17 oktober 2017. Dit is een bijeenkomst voor de logistieke sector en andere bedrijven die te maken hebben met complexe logistieke processen. We maken een reis naar de toekomst van de logistiek. Jack van der Veen, Professor Supply Chain Management aan de Nyenrode Business Universiteit is één van de sprekers. Ook geeft Mark Roos, Business Application Architect bij Koninklijke Rotra Groep, een presentatie over hun dataproject en het zevenlagenmodel van Motion10. Wilt u deze inzichten ook niet missen? Meld u vandaag nog aan voor dit evenement.

Reageer op dit artikel