nieuws

Havenbedrijf Rotterdam: 3 miljoen voor aanpak vertragingen

Distributie 1451

Het Rotterdamse Havenbedrijf maakt 3 miljoen euro beschikbaar om plannen uit te werken om vertragingen bij de containeroverslag op binnenvaartschepen tegen te gaan. Dat is een van de uitkomsten van het overleg tussen het havenbedrijf, belangenorganisaties en marktpartijen die zich de komende tijd gaan inspannen om tot een betere ketensamenwerking te komen.

Havenbedrijf Rotterdam: 3 miljoen voor aanpak vertragingen

Alle belanghebbenden zoals verladers, binnenvaart en containerterminals zijn afgelopen vrijdag met het havenbedrijf om de tafel gegaan om de kwestie te bespreken. Zij gaan de komende tijd werken aan oplossingen om de knelpunten weg te nemen. Verladers klagen over forse vertragingen bij de containeroverslag op binnenvaartschepen in de Rotterdamse haven.

Havenbedrijf financiert plannen

De komende maanden zullen die plannen worden beoordeeld. In november vindt vervolgoverleg plaats. Het Havenbedrijf Rotterdam stelt 3 miljoen euro beschikbaar ter financiering van de plannen die op korte termijn moet leiden tot vermindering van de wachttijden.

Goed en constructief overleg

Topman Allard Castelein van het Rotterdamse Havenbedrijf zei dat ‘er goed en constructief overleg’ is gevoerd. Het is voor het eerst dat alle belanghebbenden in deze problematiek gezamenlijk de zaak hebben besproken.

Vertraging: 80.000 euro schade per dag

Ondernemersvereniging evofenedex had een speciaal meldpunt opgericht voor de problemen met de containeroverslag. De binnenvaart verliest iedere dag 80.000 euro als gevolg van vertragingen, stelt branchevereniging LINc samen met evofenedex in een rapport over het probleem.

Overstap naar wegtransport

De vertragingen leiden ertoe dat veel bedrijven overwegen hun goederen weer per vrachtwagen te laten vervoeren, aldus evofenedex. Dat zou volgens de brancheorganisatie echter een slechte zaak zijn voor de bereikbaarheid van de regio en de duurzaamheid.

Terminals: schippers leven tijden niet na

Het Financieele Dagblad (FD) meldt vrijdag dat bronnen in de haven hebben de binnenvaartschippers scherpe kritiek op de planning bij de terminals. De containerterminals op hun beurt vinden dat de binnenvaart schippers vaak de tijden niet naleven waarop ze containers zouden komen halen of brengen. EvoFenedex verwijt op zijn beurt weer de containerrederijen dat ze zich vaak niet houden aan vaarschema’s.

Streven naar betere ketensamenwerking

Volgens de verladersorganisatie is een ‘betere ketensamenwerking’ – de keten van verlader, transporteur, terminal en rederij – noodzakelijk. De organisatie dringt aan op het ‘nakomen van vaarschema’s en een betere en intensievere uitwisseling van data’.

Reageer op dit artikel