nieuws

Belgische boetes kilometerheffing ‘onacceptabel’

Distributie 1162

De Belgische kilometerheffing voor vrachtwagens deugt niet. Kastjes haperen en chauffeurs krijgen onnodige boetes opgelegd.

Belgische boetes kilometerheffing ‘onacceptabel’

De Belgische inspectie zet aan de lopende band Nederlandse chauffeurs aan de kant om ze te beboeten. “Onbegrijpelijk en onacceptabel“ vindt TLN, waar het klachten regent over deze enorme en kostbare vertragingen.

Tol werkt niet

Volgens de belangenorganisatie zijn er al honderden, veelal onterechte boetes uitgedeeld door haperende tolkastjes in de wagens. Wel handhaaft de Belgische inspectie zonder uitzondering en legt 1000 euro boete op aan de chauffeurs als er geen tol betaald is. Het systeem rommelt al sinds de invoering in 2016. 

Dieptepunt

Als dieptepunt noemt TLN een voorval medio augustus. Een chauffeur van Reining werd door inspecteurs aan de kant gezet en kreeg te horen dat hij  de volgende ochtend pas verder kon, omdat de werkdag van de inspecteurs erop zat. Verder kreeg hij duizenden euro’s boete, waaronder voor nog niet betaalde boetes van het bedrijf waar een bezwaar tegen loopt vanwege niet werkende techniek. Van enige coulance, zoals vlak na de invoering, is geen sprake meer.

Voorstellen TLN

TLN pleit bij de minister voor kwijtschelding van boetes voor chauffeurs die ten goede trouw zijn, hoge boetes voor notoire fraudeurs en de introductie van een ‘dagkaartje’ voor ondernemers die niet dagelijks in België actief zijn.  Daarnaast wil TLN af van het ter plekke betalen van de boetes.

Reageer op dit artikel