nieuws

Wegtransport profiteert van opleving internationale handel

Distributie 2306

Onderzoeksbureau Panteia verwacht voor het totale goederenvervoer (weg, binnenvaart en spoor) voor volgend jaar een groei van 2,1%. De opleving van de internationale handel ligt ten grondslag aan deze groei, waar het wegtransport het meest van profiteert met in 2018 een groei in vervoerd volume van 2,2%.

Wegtransport profiteert van opleving internationale handel

Panteia komt tot deze voorspelling in de vandaag verschenen Korte Termijn Voorspeller (KTV). Hierin voorspelt het onderzoeksbureau verder dat dit jaar het totale vervoer over weg, binnenvaart en spoor groeit met 1,6%.

Panteia: opleving internationale handel

Het afgelopen jaar zorgden economische groei en koopkrachtstijging in het binnenland voor meer vervoerd volume. De koopkracht stijgt naar verwachting minder hard dit jaar en volgend jaar, maar de internationale handel leeft wel weer op is de verwachting van Panteia.

Economische groei in Brazilië

De wereldwijde economische vooruitzichten zijn gunstig te noemen. In bijvoorbeeld Brazilië en Rusland wordt weer economische groei verwacht na jaren van krimp. Dit heeft zijn uitwerking op het goederenvervoer.

Vervoerd volume wegtransport groeit

Dit jaar wordt volgens Panteia voor het wegtransport een groei verwacht van 1,9% in vervoerd volume, voor het jaar daarop is dit 2,2%. Daarmee groeit – zo concludeert het onderzoeksbureau – het vervoerd volume door het wegtransport het meeste van alle modaliteiten.

1,5% groei in transport bouwmaterialen

Deze groei komt mede door de opleving van de bouwsector het afgelopen jaar en in het bijzonder de woningbouw. Voor dit jaar wordt een groei verwacht van 1,5% in het wegvervoer van bouwmaterialen. Dat is de hoogste verwachting voor dit vervoer sinds 2007. Ook het vervoer van olieproducten zal volgens de verwachting van Panteia stijgen. Ongeveer een derde van de groei kan toegeschreven worden aan een grotere brandstofvraag in het binnenland.

Binnenvaart: problemen met lage waterstanden

De modaliteit binnenvaart kan dit jaar 1,1% meer vervoerd volume verwachten, is de voorspelling van de Panteia. De eerste maanden van dit jaar kenden lage vervoerde volumes, door de lage waterstanden op de Rijn en een zeer slechte oogst van landbouwproducten in West-Europa. Daarnaast heeft de stremming bij Grave een impact gehad op de afzetmogelijkheden van bouwmaterialen per binnenschip. Dit alles zorgt voor gematigde verwachtingen voor dit jaar.

In 2018 minder belemmeringen binnenvaart

Voor volgend jaar zijn de verwachtingen hoopvoller gestemd voor de binnenvaart wat moet resulteren in een stijging van het vervoerde volume naar 1,9%. Die groei wordt mede ingegeven omdat er minder belemmeringen worden verwacht in de binnenvaart.

Laagste groei voor spoorvervoer

Met betrekking tot spoorvervoer verwacht Panteia 0,7% meer vervoerd volume in 2017. Van alle modaliteiten is dat de laagste groei, zowel in groeipercentage als absoluut volume. In Nederland wordt economische groei verwacht boven het gemiddelde van de eurozone. Dat heeft invloed op de uiteindelijk te vervoeren volumes. Spoorvervoer is erg internationaal van karakter, waardoor de verwachte groei van spoorvervoer lager is dan de verwachte groei van het wegvervoer. Voor volgen jaar wordt voor het wordt 1,6% groei voorspeld.

CBS meldt ook stijging goederenvervoer

Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)  komt vandaag tot de conclusie dat het goederenvervoer in de lift zit. Volgens het CBS werd vorig jaar in Nederland voor bijna 1,7 miljard ton aan goederen vervoerd, 1,2 procent meer dan een jaar eerder. De stijging van het goederentransport kwam volledig op het conto van binnenlandse transporten.

Kleine daling grensoverschrijdend transport

Volgens het CBS ging in 2016 circa 60 procent van de vervoerde goederen de grens over. Hier was sprake van en daling met 0,3 procent. Gelet op het internationale transport was de zeevaart de belangrijkste speler met 58 procent van het totale gewicht aan goederen. Vrachtwagens waren goed voor een vijfde van de goederen die de grens passeerden.

Reageer op dit artikel