nieuws

Binnenvaart vervoert iets meer vracht

Distributie 850

De Nederlandse binnenvaart heeft aflopen jaar ruim 365 miljoen ton goederen over Nederlandse binnenwateren vervoerd. Het ging met name om containers en natte bulk, bijvoorbeeld benzine en diesel. Droge bulk, zoals ertsen, werd minder vervoerd, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Binnenvaart vervoert iets meer vracht

In totaal transporteerden binnenvaartschepen 363 miljoen ton vracht over de Nederlandse wateren. Dat is 1 procent meer dan in 2015. Extra geld bracht dat de binnenvaart evenwel niet op, meldde het CBS eerder al.

Tarieven staan onder druk

De omzet ging elk kwartaal juist met meerdere procenten op jaarbasis omlaag. Door onder andere overcapaciteit in de markt stonden de tarieven in de binnenvaart stevig onder druk. Eind 2016 lagen de prijzen ruim 17 procent onder het niveau van een jaar eerder.

110 miljoen goederen naar Duitsland

Van alle goederen die over het water gaan, wordt bijna 55% in een haven in het buitenland gelost of geladen. Bijna 95% van deze stromen komen van of gaan, zo blijkt uit de afgelopen dinsdag gepresenteerde cijfer van het CBS, naar Duitsland en België. Van en naar Duitsland wordt bijna 110 miljoen ton goederen vervoerd. Het transport vanuit en naar België volgt op afstand met bijna 79 miljoen ton goederen. Ruim 31% wordt in een Nederlandse haven behandeld, het resterende deel (14%) is doorvoer, waarbij de goederen niet in Nederland worden gelost of geladen. In dit geval gaat het dan vooral om goederenvervoer tussen België en Duitsland.

Sleutelrol voor Duisburg

In het transport over water van en naar Duitsland speelt de haven van Duisburg een belangrijke rol. De haven in Noordrijn-Westfalen is een belangrijk knooppunt voor de binnenvaart, sluit aan op de belangrijkste Nederlandse vaarwegen en heeft een directe verbinding met de zeehavens in Rotterdam en Amsterdam. Vooral ijzererts en steenkolen worden vanuit Nederland naar Duisburg vervoerd, in 2016 bijna 34 miljoen ton. De goederen die in Duisburg geladen worden en in Nederland gelost, zijn vooral steen, zand, grind en goederen in containers.

Reageer op dit artikel